HR viesti 5/2016 - Page 56

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. CASE: PUBLICO OY SURVEYPAL RAKENSI MITTARIT LAADUKKAALLE MAINOKSELLE TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN Monikanavaistuvassa maailmassa päätöksentekijöiden huomiosta käydään kiivasta kilpailua. PubliCo Oy:llä on kanava suoraan b2bpäättäjien luo – mutta haussa oli innovatiivinen tutkimustyökalu, jotta kontakteista saataisiin kaikki mahdollinen hyöty irti. Projektipäällikkö, partneri Paul Charpentier PubliCo Oy:stä ”Päättäjärekisteri tulee meiltä, mutta itse järjestelmä on kertoo, että yrityksen missiona on kehittää b2b-viestintäpal- Surveypalin. He myös ottavat vastaan tutkimusvastaukset ja velujaan vastaamaan toimialan päätöstentekijöiden tarpeita heidän järjestelmällään vastauksista koostetaan selkeä yhteen- entistä paremmin. Tutkittu ja punnittu tieto on olennainen osa veto.” tässä yhtälössä. ”Yritykset tekevät huomattavia taloudellisia panostuksia Totuuden hetki markkinointiviestintään ja ansaitsevat saada tietää, kuinka Charpentier huomauttaa, että kyseessä ei ole huomioarvo­ hyvin rahalle tulee vastinetta. Tältä pohjalta aloimme muutama tutkimus, koska asiakas näkee ilmoituksen erillään julkaisu­ vuosi sitten kehitellä konseptia, jonka avulla mitataan vaikutta- ympäristöstään. Myöskään lukijatutkimuksesta ei ole kysymys, vuutta”, Charpentier taustoittaa. vaan nyt suurennuslasin alla on puhtaasti mainonnan vaikut- Koska PubliCo on mediatalo, eikä tutkimusorganisaatio, tavuus ja laatu. Onko mainoksen ulkoasu onnistunut? Herät- lähdettiin hakemaan sopivaa kumppania projektiin. Valinta tääkö mainos kiinnostusta? Onko se informatiivinen – ja luoko kohdistui Surveypaliin lopulta aika luonnostaan. mainos positiivisen kuvan palvelusta/tuotteesta? – Muun ”Etsimme luotett