HR viesti 5/2016 - Page 55

PAKO KALVOSULKEISISTA? TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN Kaikenkokoiset yritykset ovat löytäneet escape roomit. Yvonne Karsten InRoos Oy:stä kertoo, että ihmisten käydessä ”siviilissä” pelaamassa jonkun escape roomin läpi, he kertovat siitä seuraavana päivänä kaikille työpaikalla – ja kohta ollaan menossa porukalla vähintäänkin tyky-visiitille. Ottaen huomioon, että esimerkiksi InRoos Oy – alan suurin kotimainen toimija – on järjestänyt escape room -toimintaa vasta joulukuusta 2014 lähtien, kyseessä on todella vahva läpimurto suomalaisten tietoisuuteen. ”Firmapuolella suosio on syntynyt ja kasvanut ikään kuin itses- havainnoi, kuka viestittää ja luo uskoa, kuka jää taustalle ja tään, ilman että olemme juuri markkinoineet. Se on kyllä ollut antaa muiden viedä? Kun adrenaliini jyrää ja kello tikittää, jonkinmoinen yllätys”, Karsten myöntää. Hän arvelee, että saattaa tuiki tutuistakin kollegoista paljastua kokonaan uusia escape roomien aivopähkinöissä on jotain sellaista, joka reso- puolia. noi vahvasti juuri tässä ajassa – myös yritysten kohdalla. Siinä missä normaalissa firmaskenaariossa tankataan ”Pelejä on firmoissa käytetty mm. työntekijöiden tutustuttamiseen, tiimin rakentamiseen, vuorovaikutuksen analysoimi- PowerPoint-kalvoja vuorovaikutuskonsultin johdolla, escape seen tai ihan puhtaasti hauskanpitoon. Pitkälti ’käymätön kor- room kääntää asetelman päälaelleen. pimaa’ on rekrytointi”, kertoo Karsten. ”Ihmiset nauttivat siitä, että eteen tuleva tilanne on uusi ja ”Kun haetaan uusia ihmisiä töihin, mikä olisi parempi odottamaton. Yhtäkkiä ei olekaan niitä valmiita vastauksia, on keino selvittää vaikkapa se, kenellä on esittää luovia ratkai- vain kysymyksiä.” Esimerkiksi Royal Secret, Smuggler Monk suja tiukassa paikassa.” tai rautainen kommunikaatiopeli Space Bound kyllä ravistelevat hämähäkinverkot pääkopasta. Pelejä joka lähtöön InRoos Oy:n neljä Helsingin keskustassa sijaitsevaa toimipis- Tiukka tunti tettä ja yhteensä 13 pelihuonetta mahdollistavat suurempien- Esimiehet ovat tykästyneet escape room -meininkiin, koska se kin ryhmien samanaikaisen pelaamisen eri peleissä. ”Hen- tarjoaa mahdollisuuden oikeasti selvittää, miten tiimi toimii kilömäärä yhtä pelihuonetta kohden on aina suurimmillaan uusien haasteiden edessä – ja aikapaineen alla? ”Pakohuo- kuusi”, kertoo Karsten. neissa” on kamerat, joten pomo pääsee halutessaan seuraa- Kun kaikki kolmetoista pelihuonetta ovat käytössä, Fred- maan pelin edistymistä ruudun välityksellä – ja pelin antia voi- rikinkadun toimipisteeseen mahtuu samanaikaisesti korkein- daan myöhemmin ruotia videolta porukalla. taan 28 pelaajaa. Kaisaniemeen mahtuu samaan aikaan kor- ”Kun työrooli jää pois ja pelaajat astuvat tuntemattomaan keintaan 20 pelaajaa. Yrjönkatu 17:n toimipisteeseen mahtuu maisemaan, syntyy hienoja oivalluksia”, tietää Karsten, jonka samanaikaisesti 16 henkilöä ja Korkeavuorenkadulle 12 hen- yritys on vienyt tuhansia ryhmiä escape roomien prässin läpi. kilöä. n Karstenin mukaan escape roomissa käytetty 60 minuuttia kertoo jo aika paljon pelin pelaajista. Kuka huomaa ja Lisätietoja: www.escaperoom.fi, www.inroos.fi 5/2016 HR viesti 55