HR viesti 5/2016 - Page 54

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. VIEKÖ DIGITALISAATIO TYÖPAIKKASI JA TYÖELÄMÄN TUOTTAVUUDEN? TEKSTI: HANNELE MENNALA / PROIMPACT OY KUVA: LIISA TAKALA / PROIMPACT OY Yli kolmannes työpaikoista on vaarassa kadota Suomessa seu- luntarjoajat etsimään keinoja työelämän tuottavuuden paran- raavan kahden vuosikymmenen aikana totesi Elinkeinoelä- tamiseksi. Seminaarissa asiantuntijat keskustelevat työelämän män tutkimuslaitoksen ETLAn tutkimus automatisaation ja digi- muutoksesta ja digitalisaation mahdollisuuksista. Marraskuun talisaation vaikutuksista työpaikkoihin vuonna 2014. Toisaalta 2016 tilaisuudessa työelämän rakenteiden asiantuntija Elin- iso osa työvoimasta pääsee samalla siirtymään korkeam- keinoelämän Valtuuskunnan johtaja Matti Apunen puhuu kiin- man tuottavuuden töihin. Esimerkiksi monimutkaista ajattelua, nostavasta aiheesta ”Robotit tulevat, kuka lähtee?” Apunen etiikkaa, moraalia ja ihmisten välistä viestintää vaativat työt kertoo, että tekninen kehitys hyödyntää voittopuolisesti suurta lisääntyvät samaan aikaan, todettiin ETLAN raportissa. Mihin enemmistöä. ”Jotkut menettävät työpaikkansa lopullisesti, ryhmään uskot sinun työsi kuuluvan? mutta kuluttajina suomalaiset hyötyvät laajasti digitalisaatiosta Aiemmin koneet syrjäyttivät fyysisen työn tekijöitä, mutta tekoäly ja robotit ovat alkaneet korvata tehokkaasti myös tietotyön ammattilaisia. Ajatteletko, että Digimörkö automaatti- ja robotisaatiosta. Meillä ei ole varaa olla robotisoitumatta”, sanoo Apunen. Uuden polven tutkijatohtori FT Frank Martela puhuu innos- sesti heikentää työelämää ja muuttaa maailman pysyvästi huo- tuksen positiivisesta kierteestä digityön myllerryksessä. Mar- nommaksi? Meillä on myös oivat edellytykset kääntää tämä telan mukaan innostus ennustaa työntekijän tuloksellisuutta murros voitoksi, sekä yksilö- että yritystasolla. Digitalisaation työssä paremmin kuin työtyytyväisyys. Erityisen totta tämä on myötä tulevaisuudessa odotetaan olevan entistä paremmat luovassa asiantuntijatyössä eli juuri siinä työssä, jota digita- mahdollisuudet vaikuttaa oman työn sisältöön. Työelämän laa- lisaation myötä yhä useampi meistä tekee. Yritysten tulisikin tuun osataan panostaa yleisesti myös enemmän. Nyt tarvitaan sekä kehittää että mitata työntekijöiden innostusta pärjätäk- vain tietoa muutoksesta ja keinoja rakentaa yhdessä entistä seen kilpailussa. parempi työelämä. Konkreettisista keinoista työelämän kehittämiseksi on kes- PROimpact on halunnut selvittää miten työelämä mullis- kustelemassa eturivin yritysjohtoa: Finnairin henkilöstöjohtaja tuu ja jakaa alan parhaita käytänteitä järjestämällä jo kahdek- Eija Hakakari, Nokian henkilöstöjohtaja Jouni Turunen sekä san Työhyvinvoinnin TulosFoorumi -seminaaria ylimmälle joh- Espoon kaupungin talouspalveluiden johtaja Petteri Mussalo. dolle vuosina 2012–2016. Työelämän tuottavuuden -teema PROimpactin järjestämässä Työhyvinvoinnin TulosFooru- on entistäkin ajankohtaisempi. Perinteiselle ajattelulle pohjaa- mi