HR viesti 5/2016 - Page 52

SITEERATEN SELKÄRANKA Palstan aiheena on työterveys. Työterveyslaitos kutsuu työelämään osallistuvia mukaan edistämään terveyttä työpaikoilla Mitä eri tavoin kuormittavat työt vaativat työntekijän elintavoilta ja terveydeltä? Miten erilaiset työt vaikuttavat terveyskäyttäytymiseen? Suomessa on käynnistynyt tutkimus, jonka tarkoitus on selvittää elintapojen merkitystä työkyvyn ja työstä palautumisen näkökulmista. Erityisen kiinnostuksen kohteena on pienyrittäjien työkyvyn ja terveyden edistäminen. Työterveyslaitos kutsuu kaikki aiheesta kiinnostuneet työtekijät, työntekijäryhmät, työnantajat, pienyrittäjät, asiantuntijat ja päättäjät mukaan yhteistyöverkostoon työpaikkaterveyden edistämiseksi. Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work) -tutkimushanke tuottaa näyttöön perustuvat suositukset työpaikkaterveyden edistämiseksi. ”Työpaikoilla on monia keinoja edistää työntekijöidensä terveyttä. Tarvitaan hyvien käytäntöjen jakamista ja uusia toimintatapoja, jotta suomalaiset työpaikat ovat maailman parhaita terveyden edistämisen areenoita”, johtaja Jaana Laitinen toteaa. Erityisesti suunnitelmallista terveyden edistämistä tarvitaan, kun työpaikalla tehdään vuorotyötä, fyysisesti kuormittavaa työtä tai kun tapaturmariski on suuri. Promo@Work-hanke tuottaa tietoa siitä, millainen ohjaus edistää muutosta ja millaisia hyödyntämismahdollisuuksia on suostuttelevalla teknologialla. Hankkeessa laaditaan myös kriteerit työpaikkaterveyden edistämisen taloudellisten vaikutusten arviointiin. Erityisesti huomiota kiinnitetään pienyrittäjien työkyvyn ja terveyden edistämiseen. Lisätietoja: Tutkimushankkeen johtaja Jaana Laitinen, jaana.laitinen@ttl.fi , puh. 046 851 4426 Uusi suositus: Työkyvyn heikkeneminen voidaan tunnistaa varhain Työntekijän toimintakyky vaikuttaa työssä selviytymiseen. Toimintakyvyn heikentyminen olisi tunnistettava mahdollisimman aikaisin, jotta työkykyä tukevat toimenpiteet voidaan ajoittaa ja kohdistaa oikein. Uudessa suosituksessa esitellään mittareita ja menetelmiä työkyvyn heikkenemisen varhaiseen tunnistamiseen. Suositus on tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstölle ja myös muille työkyvyn ylläpitoon osallistuville kuten esimiehille ja työntekijälle itselleen. Suosituksen on julkaissut kansallinen Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin asiantuntijaverkosto (TOIMIA), jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Terveydentilan lisäksi työkykyyn vaikuttavat yksilön henkilökohtainen elämäntilanne, osaaminen, elintavat ja motivaatio. Tärkeitä asioita ovat myös työhön liittyvät asiat: esimiestyö, työyhteisö ja työolot. ”Työssä selviytymistä arvioitaessa on tärkeää huomioida kaikki toimintakykyyn vaikuttavat tekijät”, muistuttaa työterveyshuollon erikoislääkäri Katri Tiitola, yksi suosituksen laatijoista. ”Olemme koonneet suositukseen erilaisia työkaluja kuten oirekyselyjä, mittareita ja toimintakyvyn arviointiasteikkoja, jotka tukevat työpaikalla tehtyjä havaintoja ja auttavat myös työntekijää ymmärtämään omaa tilannettaan.” ”Tavoitteena on työntekijöiden jaksamisen ja työhyvinvoinnin lisääminen ja sitä kautta sairauspoissaolojen vähentäminen”, sanoo Tiitola. Lisätietoja: Katri Tiitola, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri, puh.  040 722 6740, katri.tiitola[at]kotkantyoterveys.fi Ari Kaukiainen, dosentti, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri, puh. 050 544 5811, ari.kaukiainen[at]lahitapiola.fi Esa-Pekka Takala, LKT, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri, puh. 030 474 2664, esa-pekka.takala[at]ttl.fi 52 HR viesti 5/2016