HR viesti 5/2016 - Page 51

KOLUMNI Kati Huoponen työhyvinvointijohtaja Ilmarinen www.ilmarinen.fi Ilmarisen työhyvinvointijohtaja Kati Huoponen rakentaa parempaa työelämää asiakkaille yhdessä 17 Ilmarisen työkykyjohtamisen ammattilaisen kanssa. Kati Huoposen joukkue valmentaa, tekee asiakkaiden kanssa yhteisiä kehittämishankkeita ja antaa asiantuntijatukea työelämän haasteissa. KOHTI PAREMPAA TYÖELÄMÄÄ Työelämä muuttuu hurjaa vauhtia. Entiset tavat tehdä töitä ja tua käsitettä työyhteisöstä. Harvemmin pohditaan, miten digi- johtaa ihmisiä eivät enää päde. Vai onko tosiaan näin? Näitä talisaatio vaatii erilaisia keinoja huolehtia omasta jaksami- väitteitä on mielenkiintoista pysähtyä miettimään. sestamme. Yleinen pelko on, että digitalisaatio ja robotisaa- Viime vuonna Ilmarisella oli käynnissä yli 1  900 erillistä tio vievät työpaikat. Minä uskon tutkija Katri Saarikiven lailla, valmennusta tai muuta työhyvinvointihanketta yhteistyössä että digitalisaatio vapauttaa aikaa ideoinnille. Luovaa ajatte- asiakkaiden kanssa. Näiden parempaa työelämää luovien lua tarvitaan tulevaisuudessakin. hankkeiden piiriin kuului noin 160  000 Ilmarisessa vakuutet- Yrityksissä tarvitaan valmiuksia digitalisaation ja nouse- tua työntekijää. Asiakaskohtaamisten kautta olen tunnistanut vien trendien haltuunottoon. Yritysten tulee toimia tehokkaasti, useita työelämässä näkyviä ja työelämän laatuun vaikuttavia joustavasti ja verkostoituminen mahdollistaen. Samalla täytyy trendejä. pitää huolta työntekijöiden jaksamisesta työn vallatessa tilaa Asiakkaiden kanssa keskustelemme ajasta ja paikasta riippumattomista työn tekemisen tavoista ja etäjohtamisesta. Työtä tehdään omien huoneiden sijaan monitoimitiloissa, jolloin vapaa-ajalta. Uskon, että yritykset kaipaavat tukea ja työkaluja näiden haasteiden ratkomiseen. Digitalisaatio haastaa ja muuttaa myös Ilmarisen palveluja säännöllisen ja aktiivisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu. ja tapaamme toimia. Digipalveluiden avulla voimme tehdä Myös täällä, ei niin ketteräksi koetulla eläkevakuutusalalla, asioita paremmin ja laadukkaammin. I