HR viesti 5/2016 - Page 50

” Kyttääminen sen sijaan ei kannata, koska se on pitkänpäälle huonoa bisnestä. vat vaatia erityistä keskittymisaikaa. Keskittymisajan luomiseen tekee. Tehokkailla ajankäyttöohjelmilla tästä vitsauksesta on löytyy erilaisia keinoja, kuten kalenterivarauksen tekeminen kuitenkin mahdollista päästä eroon. puhtaalle suunnittelutyöskentelylle ja viestintäkanavien sulkeminen määräajaksi, mikäli työn luonne sallii sen. ”Myös sähköpostivapaat päivät tai SOME-paasto voivat ”Joka talossa pitäisi olla omat laatu- ja ohjausjärjestelmät eli prosessit, joista selviää kuka tekee, missä ja milloin. Kun näitä prosesseja ryhdytään parantamaan ja pelkistämään, olla toimivia keinoja”, vinkkaa Toivanen. Ratkaisuista on kui- avautuu se kaikkein helpoin väylä tuottavuuden parantami- tenkin aina hyvä sopia oman esimiehen kanssa. seen”, Juselius uskoo. Terveesti itsekäs Seuraa niin tiedät Joidenkin ihmisten kohdalla voi toimia eri aikaistaminen, jol- Esimerkiksi JotBarin jär