HR viesti 5/2016 - Page 49

KALENTERIN HERRAKSI AUTONOMINEN ASIANTUNTIJA JOHTAA PITKÄLTI ITSE ITSEÄÄN – MUTTA AJANHALLINTA ON USEIN HUKASSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: PIXABAY Asiantuntijat tuntevat töissään huomattavia aikapaineita, eivätkä aina tunne pystyvänsä itse vaikuttamaan omiin aikatauluihinsa. Nämä ovat havaintoja vuoden lopussa päättyvästä AikaJärjestys asiantuntijatyössä -tutkimushankkeesta, joka tarkastelee ajan hallintaa verkosto- ja projektimaisessa asiantuntijatyössä. Tutkija Minna Toivanen TTL:stä ker- ”Vaikka asiantuntijat mielletään usein autonomisiksi, he too, että tutkimuksessa saatiin vastauk- ovat kuitenkin sidoksissa muihin ihmisiin ja näiden aikatau- sia noin 2 000 asiantuntijalta, joiden luihin. Näin esimerkiksi aikavyöhykkeet ja poikkeukselli- työtä luonnehtii eri toimijoiden keskinäinen sidoksisuus. Tutkimuksessa huomattiin – kenties hiukan yllättäen – että ainainen kiire ja työajan venyminen eivät olekaan ne asiantuntijoiden suurimmat murheenkryynit ajankäyttöön liittyen. set loma-ajat tulevat globaalien organisaatioiden asiantuntijoille tutuiksi. Asiantuntija myös jää liian usein aikataulujensa kanssa yksin”, toteaa Toivanen. ”Tämä asia ei saisi olla yksin asiantuntijan hartioilla, vaan vaatii esimiehen ja tiimin yhteistyötä. Tarvitaan yhteisiä ajankäytön pelisääntöjä.” ”Suurimmat asiantuntijoiden kohtaamat haasteet tällä saralla ovat töiden sirpaleisuus, ajoitus ja aikataulutus.” Ei yhden koon ratkaisuja Mikä sitten neuvoksi? Hankkeen havainnoista on jalostettu ohjeita ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan tuoda uutta Sirpalepommia purkamassa Toivasen mukaan asiantuntijoiden arki on usein sirpaleista ja sotkuista ja sitä leimaa työtehtävien päällekkäisyys: monesta suunnasta vyöryy uusia asioita, joihin pitää ottaa kantaa. ryhtiä ajankäyttöön. Hyvä lähtökohta on tunnistaa, että erilaiset työtehtävät vaativat erilaista tilaa ja aikaa. Esimerkiksi uudet perehtymistä ja valmisteluja vaativat tehtävät, tärkeät mutta kiireettömät asiat, korkean laatuvaatimuksen tehtävät, suunnittelu, tutkimus sekä kirjoitus-/luova työ voi- 5/2016 HR viesti 49