HR viesti 5/2016 - Page 42

Ammattitaito on työntekijän ainoa varma valttikortti nykypäivän työmarkkinoilla. Työelämän kehittyessä ja globalisoituessa jatkuvasti, työntekijän on enemmän kuin vain pieni pakko päivittää osaamistaan. Tutkimusten mukaan yksilön työssä oppimiseen vaikuttavat henkilökohtainen halu oppia, organisaation tarjoamat edellytykset ja mahdollisuudet oppimiselle. Vastaavasti organisaatiolle on elintärkeää tiedostaa, että oppiminen on sen paras kilpailuetu ja kestävin tae jatkuvuudesta. mässä kovia haasteita – itse asiassa rima on niin korkealla, että perinteiset henkilöstökoulutuksen menetelmät eivät tahdo enää riittää. Henkilöstökoulutuksia on kritisoitu mm. siitä, että ne ovat liian irrallaan työmaailmasta ja sen arkisesta puurtamisesta, vaikka koulutuksen tehtävänä olisi päinvastoin antaa valmiuksia työhön. Vaikka aiheet sinänsä olisivatkin mielenkiintoisia ja jollain tasolla hyödyllisiä, opetusten siirtäminen työelämään on usein mahdotonta. Valitettavan usein koulutukset ovat – yhä edelleen – sitä perinteistä opettajakeskeistä luennointia, vaikka opetusmaailman trendit painottavat oppijakeskeisyyttä ja ryhmissä opiskelua. On kuitenkin selvää, että jatkuvasti kehittyvässä yhteiskunnassa sekä yksilöiden että organisaatioiden on löydettävä uusia, joustavia tapoja kehittää ja helpottaa oppimista. Tätä kautta voidaan nostaa yksilöiden työmarkkina-arvoa ja puskea tuottavuutta ylöspäin. Pintaa syvemmälle Työterveyslaitoksen mukaan organisaatioissa oppiminen ymmärretään usein valmiiden työtapojen tai käytäntöjen omaksumisena. Nykyinen työelämä kiivaine muutoksineen vaatii kuitenkin syvempää näkemystä oppimisesta: omaksumisen ohella se on käytäntöjen muuttamista ja luomista. Työterveyslaitoksen tutkija Satu Pakarinen katsoo, että liiketoiminnan globalisoituminen ja kehittynyt viestintäteknologia on nostanut erityisesti verkko-opetuksen määrää – ja tämä kehityskulku jatkuu edelleen. Toi Z\ZH][]\Y]ؘX[[p훈H[Z\[\0\0훈[۝Y\HZZY[[ܛZ]\HH][[]ZZ]Z\HۈZ][[\[]]Y[\BZZZY[ZZ]ZXHۚ]Z]\Y[[ܚ]][Z\Y[[]B\]Z\[]['RX\Z]HZ]00 [0\[]\ۈ\Z[\0\\B[\]HH000pۈZZXH]008'KXXHZ\[[\]00[]Z[Z\[Z[[\ۈۈ[H[p틂'PZZZ\[0Y[\[]\H[0]0[]\ۈœ[H\x'KZ\[[XXKZZ[HX[[HZHY][0H[[]Z]00\]Z\0[0\0\ۋ[0\[Y\ZHZ]ژHZH]\\0HXHZ[Z[\\HY]ۙY[00[0\Y\K'UY]p훈ZZ[H\[[Z[[ۈ[Y[[۝]B\K'B Y\H Ǩ MUNӐT S‚X[Z\[Z]0Z\[Hۈ\]]H0p0]p[0 B