HR viesti 5/2016 - Page 36

nimenomaisesti kirjattu noudatettavan työajan pituus. Jotta työ­ aika tällöin pitenisi, työsopimuksen työaikaa koskevan ehdon Palstalla asianajotoimisto Evershedsin työoikeusryhmän osaajat vastaavat aiheeseen liittyviin kysymyksiin. muuttamisesta olisi sovittava työnantajan ja työntekijän välillä. Tältä osin on esitetty erilaisia näkemyksiä ja yksi näkemys on, että työehtosopimuksella voidaan heikentää työehtoja ja työ­ ajan pidentäminen olisi tässäkin tapauksessa mahdollista. Kilpailukykysopimuksen seurauksena paikallisen sopimisen mahdollisuuksia kehitettiin työehtosopimuksissa muun muassa mahdollistamalla työaikapankkijärjestelmien käyttöönotto. Moniin työehtosopimuksiin otettiin myös selviytymislauseke, jonka mukaan työehtoja on mahdollista sopeuttaa työnantajan toiminnan ja työpaikkojen turvaamiseksi, kun työnantaja joutuu työpaikkoja vaarantaviin taloudellisiin vaikeuksiin. Kilpailukykysopimuksen toteutumisen myötä säilyy aikuis­ TIMO JARMAS ASIANAJAJA, VARATUOMARI, OSAKAS EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY koulutustuki, jonka rahoittamisen hallitus suunnitteli lakkautta­ vansa. Hallituksen mallissa aikuiskoulutustuen perusosa olisi ollut lainamuotoinen. Kilpailukykysopimuksen seurauksena perusosan maksaminen siirtyy valtiolta Työttömyysvakuutusra­ hastolle, eikä lainamuotoisuutta oteta käyttöön. Muitakin muu­ toksia on kuitenkin luvassa vuoden 2017 alusta, sillä tuki lyhe­ Kilpailukykysopimus on nyt vahvistettu, mitä se nee 19 kuukaudesta 15 kuukauteen. Lisäksi tuen perusosan käytännössä tarkoittaa? määrää alennetaan 15 prosentilla. Suomalaisen työn ja yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, Muutosturvan parannukset koskevat työntekijöitä, jotka on talouskasvun lisäämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista syistä oltuaan vähin­ tähtäävällä kilpailukykysopimuksella on monenlaisia vaikutuk­ tään viisi vuotta työsuhteessa työnantajaan. Muutos­turvan sia työelämässä. Useat muutokset vaikuttavat suoraan myös parannukset velvoittavat työnantajia, joilla on vähintään 30 työntekijöiden käteen jäävään tuloon. Esimerkiksi julkisella työntekijää. Ensinnäkin työnantajan on tarjottava irtisanotulle sektorilla lomarahoja le Z]X[ [[H[[H M$‚Z]\p\[Z\0Y\00[Y[ZY[H[]ZY[ NK\Hp훝ZZY[Z\H[]]p훝ZZۚH\ۈۈ\]]Hp훝ZZ[[0Z\[[0Bp[0[XZ[\H K [^ZZ0[[H M$‚[p00 Z][[[00\]Z[ZH[\[ܙ[pB Hp훝ZZp0^^\ݘZ]]\XZ[\H[[BX][ۈ\[p0\0]Z]\\[XK\H\\[[Hۂ M$̌ NZY[  H[^ZZ0 p훘[Z[Z]\p\^\[ۈ[[ZZ[[H[Hp훝Zݙ[0Bp[0[XZHH\[p0[[p0^^\ݘZ]]\XZB\]Y[00[Z\\0 [\X[[[]]\X][Hp00 ^pp훘[pBY[Y[p훝ZZp]^p[]Z[\X[X\B[XX[]\[XZH[[YH[[H M$̌ NH[00LMHZ[ۘ[]\ۈ\ۚ][Z\0 H]]]H[ZpB[^ZZ훈H[\H [Y[\]H[00ZZ\[]Z[]]]Y[[]]pL[XK[ZpB N[^ZZ ZZ\[]Z[]Y]XH[ݝ]Z[^p[]\[X[\Hp훝ZZY[[]0]]00HH\][[X[[00[[[0[Z[ZZ\[]Z[Z\\H\00\0H\ۚܛZ\KZ]^pB0[]Z[X]Z[[X]8'\ZZ]8'H]][Y] ^p0pHH\YZ[]\[[X\[H]]X[ L]Z]Y[H[X[[ڙ[]]]XKZHZ]Z[[Z\H]]]\HۈZZ]ppBp[]\ZXHX[]]][X\KZ]0]]]XHۈ]\O‚Y[[]Z\[pZ[Y[0Z[[\[p0[ [B0pZ[Y[\Z[ۈ[]Z[\]\p[]\B[H[[ M[\KZ]0 Z][pZ[Y[0Z[[Z[XZ[]]]Kp0ZZZ\XHpZZ]HHZZ\[B]0]]]X[ۈݚ]H[ZZ\\K\Z[[\]]H]ZH]]]ZHH[[[Z][\ pZ[]Z\HpZ[Y[0Z\[]][Z\]]ۂ[]Z[\]Z[[\H]]ZH]\X]]]]]]]H^pZZ[\\Hݚ]]ZK[[ZZYZژB[\]][XX[ KK M˂pZ[Y[0Z\ZHۈ[ۚXHHۈ]0XZ0B]]]Z\[]ZX[]ZZZ\p0p[H[B۝H[KZ][pZZXHZ]0\\]Z\HY[pB[0훋Hۈ]Y[\[ L]Z]Y[Z[Z[ZB00pZ[Y[0Z\\Hۚ[Z[H\\]]Hݙ[]0B\\Hp0훈p훚ZZK\H[]Hp0ZZZ\Y[pB]\HpZ[]Z\K\X[Hۈ^pXZ\KZY\Y[[X[\]Z\0\\[[^[X][]\Kp훰B]0[Z[ZZ\[]Z\H[[X]HpZZH\^H[[0B[Z[\]p흛[X[X[\HZH\0\H]ZZZ\p0BX[[ۈZ\\]Z\K\Hp[]ZY[ۂ0p[X[Z\Hp0ZZZ\Y[pZY\Y[0Z[[͈Y\H Ǩ M