HR viesti 5/2016 - Page 35

TYÖELÄMÄ MUUTOKSESSA TEKSTI: TIMO JARMAS ASIANAJAJA, VARATUOMARI, OSAKAS EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Timo Jarmas on erikoistunut työoikeuteen ja riitojen ratkaisuun. Hän toimii Eversheds Asianajotoimiston työoikeusryhmän vetäjänä. Timolla on pitkä kokemus työ- ja virkamiesoikeudellisista prosesseista yleisissä tuomioistuimissa ja hallinto-oikeuksissa. Hänen asiantuntemuksensa kattaa yritystoiminnan uudelleenjärjestelyihin, yhteistoimintamenettelyyn, johtaja- ja työsopimuksiin sekä työehtosopimusten soveltamiseen ja vaihtamiseen liittyvät kysymykset. Hän neuvoo kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita vaativissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Timo pitää koulutuksia, luentoja ja seminaariesityksiä työoikeudesta ja hän kuuluu Edilex Pron asiantuntijaryhmään. Työelämä ja sen muutokset ovat jatkuvasti esillä. Keskuste­ sen muotoja syntyy jatkuvasti lisää työnteon tapojen uudistu­ luja kuunnellessa ja artikkeleita lukiessa nousee mieleen aja­ essa muun muassa digitalisaation seurauksena. Joukkoistami­ tus, onko muutos todella tapahtumassa tässä ja nyt, vai onko nen on hyvä esimerkki uudesta työnteon muodosta, jonka ei kysymys kuitenkin jo pitkän ajan kuluessa tapahtuneesta kehi­ ole katsottu olevan työsuhdetyötä eikä välttämättä yrittäjyyttä­ tyksestä, joka on nyt tullut tiettyyn pisteeseen. Kysymys on var­ kään perinteisessä mielessä. Joukkoistetun työn tekijät tekevät masti mole [Z\K[]Z[HpX\[Z\0횙[]\[\ۈ]]HY]]XH\[[۝Z\XHZ0pZB[Z[ZZ\[]Z[H]ZY[p\^]Y[Z]]Y[[BڙZZHp훈Y]0H[X]HpZY\KZ\[ZpBZY[[Hݘ][X[]0Y][[Z]0 ]0pB[][H\[ۘZ\]Y]YX[ZXHZ0HYpB[0p]]][ۈ\]\HZ\K[[Z]X[Z[Z[[\0HXXZ[X[\Y\\HZ][[ۜZ[8$‚00[[[Hۈ][H\Z]Hp[0p0Z]]p][\BpZHZH\]0^\8$ZHHYZ[0ZZ0]\H\XKpBZXK[]\Z[[p훝[ۈ][Z[0YHKۚH]ZX[Z][p[0pۈ][]]][]ZH]]]]H8$\YpB\H\[Y[p[0p\Z[[[[Y[H8$pZH8$›ۈ]ۚ[Z\[]]][Y[KZY[[Z[\0^\[0Bp0Z00pZY\HZH\]0ZZZ]00[][BHKp훝[ۈ][ڙ[]Y\Y\HHY]p훈\0Y\\ZH]]]pZY][H\[Z\\0\]0HB^pp훝ZZZ][ۚ\[\]] Z0\X[[Z[p0pBZZZ\\H[]pZY\HZX]]p흛[X[]0훂X[Z0[ؚZ[\HZ[ppZZ[[[[H0\‚][ݘ][Z\\H]0 Hp흛[X\HۈKXZZZpBZ\0Z[K]0pHZZ]Hpݘ][[]\p0[XKp0ZZZ\XHH[ܘ]p훝ZZ]0 ^p][p\BXZ\XK[XX[ZZX[Y][\X][ۈXZ[[]p훰B0Z[[[Z\^K]]ZH[\X[[]Z[\]\pB[ۈH[[ۛ[XZ\]ZXKp0YX[Z0[]\Z[]]][Z\\H\\H]]]\H]ZZZ\p0B]\X[[Z[Z0Z\HHZZ\HZ\[X]H]]HZ][BZY[[X[Z\Hp0ZZZ\Z[pZZ\Z[[0]B[p훘[Z[[ۛ[[Z\[KZZH]00 XZ[XZ‚]ZZZ\p0p\H[]H[[00[[p00B0ppZZ[Z[ݙ[[Z\[XHZ[]0^pZ[ppBZZZ\Y[pZY\Y[[X[\]Z\[\\[Z[ZpBZZ[[[[HZ0p]Z\Z[[Z\[[Z[ZXHpB[[X\[K\0^\[\[pZZY[Y\]\\BZZK\Y\\HZ][[]0pHZZ]Hp[]] Z[Z[[Z\[YH[]Z\]Y\HZ[ZX[Y[[[p0[\BZ[p0[0[ZH\ܚX[\\HpZZ[Z\[[YKYX[\]00\[Z\[Z[Hp0ZZZ\]pB]]Hp훈Z[Z\[[ۛ[XZ\]Y]Z]HZ[[]Z]HZY[]0Z\[Z[\]\ݘ]p훝ZZ[B]Z[KpZZ[Z[]]]\Y]ݘ]]p휞Zp[]]0B[\HY[Y[H]]\HZ]ڙ[Y[K\X[B0 [0]]\Z[000훈ۈ]]\Kp훝ZZ\0ݘ]\]0Y]^pKXZZZ\[ppB[Z\[\Hۈ^pZZ\XH]Z]Hp[0p0ZZ]pB]\[]0훈Z][Z\H][[ˈ\[]\[[KXHZ[000]]]XKZۚZZHZ][YHZ][[Y[0[\]]]^p]0[ܘ]p훝ZZY[]\[0BZ[000X[[Z[H0H0 Z][\[Y\B[XZ\HۈY[Y[0[[ZH؛\X][[YH][\[XX[p[0p0H[0pB\0^\[\[pZZY[\H\[Z\XHp훈Y]0ZpBp[]Z\]Y\KǨ MY\H B