HR viesti 5/2016 - Page 28

Yhdysvaltalainen matemaatikko John Casti on tehnyt uraa­ uurtavaa tutkimusta kompleksiteetistä – eli tapahtumien raken­ teesta ja systeemisestä luonteesta juontuvasta monimutkaisuu­ desta. Castin mukaan nykymaailman ja vanhojen organisoin­ titapojen välille on syntynyt jännite, joka vain kasvaa kasva­ mistaan ja repii yrityksiä – ja miksei kokonaisia maitakin – hajalle. Suomessa aihepiiriä on jo 10 vuoden ajan tutkinut dosentti Harri Raisio Vaasan yliopistosta. Hänen mukaansa ongelmia on periaatteessa kahdenlaisia: kesyjä (tame) ja pirullisia (wicked). Kesy ongelma on helposti määriteltävissä KUVA: PIXABAY 28 HR viesti 5/2016 ” Pirullisia ongelmia ei saa ratkottua perinteisten, mekanististen ja hierarkkisten mallien avulla, vaan ne vaativat uudenlaisia ajatusmalleja.