HR viesti 5/2016 - Page 21

KUVA: SINI PENNANEN ja keskittymistä itse asiaan, eikä haahuilua lillukanvarsien perässä. Esimerkiksi myynti ja siihen panostaminen on tutkijan mukaan mainittu lähes jokaisessa strategiassa läpi Suomenniemen – mutta aniharvoin on mietitty loppuun asti, miten sitä pitäisi kehittää. Sen sijaan että listataan hurskaita toivomuksia, pitäisi listata ihan oikeita toimenpiteitä. ”Hyvä lähtökohta strategiatyölle on se, että työnnetään paperit hetkeksi sivuun ja puhutaan siitä, mitä pitää tehdä.” Ja sitten se voi tapahtua. Salama iskee, viesti kristallisoituu. Maury on nähnyt ”hurjia loikkia” yritysten tuottavuudessa ja toiminnassa, kun strategia on onnistuneesti kirkastettu ja väki on ottanut sen omakseen. ”Kun kehitetään oikeita asioita, saadaan aikaan hyvän kierre, joka vaikuttaa koko organisaatioon.” Diversiteetti haastaa johtajat FCG:n tutkimusjohtaja, tunnettu tulevaisuusasiantuntija Mika Aaltonen on harmitellut useaan otteeseen, että aidosti ­strateginen ajattelu tapaa olla kortilla suomalaisissa organisaatioissa. Hän muistuttaa, että nykyään kun yritysjohtajat listaavat tärkeimpiä heidän työssään vaadittavia taitoja, listalta löytyvät kolme asiaa: kompleksisuusajattelu, kriittinen ajattelu ja kognitiivinen kyvykkyys. Aaltosen mukaan suomalaisten kyvykkyys ratkoa selkeitä, määriteltävissä olevia ongelmia on kohtuullinen, mutta monimutkaisessa maailmassa toimiminen on haaste: FCG:n tutkimusjohtaja Mika Aaltosen mukaan näkemys strategiasta vaatii jatkuvaa keskustelua. Strategioiden täytyy olla aikaista refleksiivisempiä: niiden on kyettävä – samalla kun matkaa tehdään – mieltämään toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja arvioimaan nykyistä valittua polkua. ”Suuri osa ongelmista kuitenkin koostuu monista suorista ja epäsuorista palautejärjestelmistä, eri tasoisista ja eri organisaatioista peräisin olevista toimijoista – ja meidän kykymme mieltää ja johtaa tällaisia järjestelmiä on edelleenkin aika kehittymätöntä”, hän pohtii. Aaltonen katsoo, että nyt ollaan tilanteessa, jossa länsimaiset yhteiskunnat ja yritykset ovat organisoitumassa uudella tavalla. Perinteisen hierarkkisen tavan rinnalle on noussut Strategia on jokamiehen laji ”Ja eikö strategian pitäisi kuulua jokaiselle”, Aaltonen heittää ”horisontaalinen dialogi”: ”Ihmiset organisoituvat yli organisaatiorajojen, tarttuvat ja lisää, että samaten vastuu toteutuksesta kuuluu jokaiselle. heille mielekkäisiin projekteihin heille sopivien kumppanien ”Tämä tarkoittaa ajattelun ja johtamisen muutosta. Siirrymme kanssa.” erilaisista laatikoista – kuten HR, markkinointi, laki – teemojen, haasteiden ja ongelmien johtamiseen”, hän linjaa. ”Myös osaamisen kehittäminen tapahtuu kasvavasti yksilöiden omasta aloitteesta ja on omasta draivista lähtöisin. Enemmän kuin johonkin viralliseen tutkintoon, osaaminen rakentuu persoonallisuuden ja kokemuksen varaan. Kentältä hankitut ” Osaamisen kehittäminen tapahtuu kasvavasti näytöt ovat nyt kovaa valuuttaa”, Aaltonen uskoo. Silmät auki polulla Aaltosen mukaan näkemys strategiasta vaatii jatkuvaa keskustelua. Strategioiden täytyy olla aikaista refleksiivisempiä: niiden on kyettävä – samalla kun matkaa tehdään – mieltämään toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja arvioimaan nykyistä valittua polkua. Samalla täytyy pystyä tekemään muutoksia sekä strategiaan itseensä että keinoihin, joilla sitä toteu- yksilöiden omasta tetaan, mikäli palaute toimintaympäristöstä näin vaatii. aloitteesta. uudet vaatimukset ihmisten osaamiselle. Nopeus, joustavuus ”Tämänkaltainen toiminta ja toimintaympäristö asettavat ja oikean ajoituksen merkitys korostuvat.” n 5/2016 HR viesti 21