HR viesti 5/2016 - Page 20

KUVA: KISSCONSULTING OY ” Jos esimies ei tunne strategiaa, hän ei voi viedä sitä arjessa eteenpäin. Kissconsulting Oy:n toimitusjohtaja Maarika Maury sanoo että hyvä lähtökohta strategiatyölle on se, että työnnetään paperit hetkeksi sivuun ja puhutaan siitä, mitä pitää tehdä. 150 organisaatiota puntarissa kea, ei puolusta mitään.’ Tutkijan mukaan maltti olisi valttia: Kissconsulting Oy:n toimitusjohtajana toimiva Maury selvitti kun fokusalueita kirjataan vähemmän kerralla, voidaan itse kirjallisin pistokokein, miten yli 150 suomalaisen yrityksen ja ­asiassa saada enemmän aikaan. organisaation johdossa, keskijohdossa ja työntekijöiden keskuudessa tunnetaan yhtiön strategia, missio, visio ja arvot. ”Kerätään kaikkien mielipiteet!” Selvitys on osa Vaasan yliopistolle tehtävää väitöstutkimusta. Jostain syystä aina välillä mopo pääsee karkaamaan ja rans- Vuosina 2009–2016 kerättyjä vastauksia kertyi lopulta kalaisia viivoja kertyy kokousmuistioihin aina siinä määrin, yli 9  000 ihmiseltä, joista lähes tuhat kuuluu johtoryhmään. että ne hyvätkin painopisteet hukkuvat massaan. Tragikoomi- Mukana on pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia. nen poiminta tutkimuksesta: joka neljäs johtoryhmään kuu- Tutkijan mukaan yritykset kompastuvat liian usein omaan näppäryyteensä strategiaa tehdessään. Tällöin kaivetaan esiin hienoimmat ja kiiltävimmät muotisanat, jotka löydetään ja lai- luva ei pystynyt nimeämään ensimmäistäkään yrityksensä ­strategista painopistettä. Ja tämäkin vielä: 71 prosenttia johtoryhmäläisistä tunsi yri- tetaan ne peräkkäin paperille. Pian on saatu aikaan termivii- tyksensä strategiset painopisteet surkeasti tai oli ymmärtänyt dakko, jonka edessä machete pian tylsyy. ne väärin. ”Kun olen sitten kysynyt ihan uteliaisuuttani, että mikä ero Mutta näin siinä käy – ainakin niin kauan, kun strategiat on ’keihäänkärkialueella’ ja ’kriittisellä menestystekijällä’, vas- ovat liian monimutkaisia ja kapulakielisiä. Maury myös huo- taus on yleensä kiusaantunutta mutinaa”, Maury toteaa ja masi tutkimusta tehdessään, että alasta riippumatta strategiat lisää, että jos termit menevät suloisesti sekaisin jo yrityksen eivät monesti paljon edes eroa toisistaan. Tämä johtuu siitä, johdolla (ja heti startissa), mitä toivoa on strategian jalkautuk- että joka talossa on käytössä ne samat strategiamallit, joissa sen onnistumisesta? pyöritellään samaa käsiteapparaattia ja päästään – yllätys, yllätys – samanlaiseen lopputulokseen. Roadmap hukassa Maarika Maury muistuttaa, että jos esimies ei tunne strate- Kansallinen vitsaus giaa, hän ei voi viedä sitä arjessa eteenpäin. Ja jos työnteki- ”Strategiasyöpä” on siinä mielessä tasapuolinen – anteeksi, jät eivät tunne strategiaa, niin sen edistämiseksi ei tehdä yhti- systeeminen – että se nostaa päätään vähän joka puolella. käs mitään, ellei sitten puolivahingossa. Tutkimuksessa ei ilmennyt merkittäviä eroja yksityisten yritys- Mistään salatieteestä ei kuitenkaan ole kyse. Strategia tar- ten ja julkisten organisaatioiden välillä, eri kokoisten yritysten koittaa – kaikessa yksinkertaisuudessaan