HR viesti 5/2015 - Page 58

ASIAKAS VIESTI ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. HUONO KÄYTÖS TYÖPAIKOILLA JA KOULUTUKSET PUHUTTIVAT MESSUILLA Yrityksille ja organisaatioille on tärkeää onnistua Joskus on tarpeellista myöntää itselleen ja muille, että kaikkea työympäristöön soveltuvan henkilön valinnassa kerralla, ei yksinkertaisesti pysty tekemään itse. Hyvässä tiimissä töitä jottei kallista ja aikaa vievää rekrytointiprosessia tarvitse on yleensä mahdollista jakaa, jos taakka käy itselle liian toteuttaa pian uudestaan. Se lienee syy siihen, miksi Esimies suureksi. Stressin lisäksi henkilökemiat voivat aiheuttaa huonoa & Henkilöstö 2015 -messujen puheenvuoromme ”Häiritsevät käytöstä. Asiaa voidaan parantaa tiimihenkeä nostattamalla käytöstavat ja käyttäytymiset työpaikalla” keräsi niin ja vuorovaikutustaitoja kehittämällä. Itsensä kehittäminen huomattavan määrän kiinnostuneita kuuntelijoita. ylipäätään voi auttaa yksilöitä kiinnittämään enemmän Puheenvuorossamme Oy Assessio Ab:n asiantuntija, uransa henkilöarviointia tutkinut ja soveltanut PsT Kimmo Feldt avasi puheenvuorossaan tilanteita, jotka aiheuttavat huonoa käytöstä työpaikalla. Yksi merkittävä tekijä ongelmakäytökseen on se, että ylikuormittuneilla ihmisillä ei yksinkertaisesti ole aikaa olla asiallinen toista henkilöä kohtaan. Ylikuormitus voi selittää jopa yli 60 % tilanteista, joissa huonoa käytöstä esiintyy. Huonoa käytöstä työpaikalla aiheuttavia tilannetekijöitä ovat mm.: • • • • • väsymys konfliktit ja arkielämä kova työkuorma henkilökemiat väärinymmärrykset • kontrollin katoaminen POISTA HUONON KÄYTÖKSEN AIHEUTTAJAT huomiota omaan käyttäytymiseensä. HR-AMMATTILAISET KIINNOSTUNEITA KOULUTUKSISTA Esimies & Henkilöstö 2015 -messujen kävijöistä iso osa edusti HR-alaa. Koulutus.fi:n pisteellä käymistämme keskusteluista huomasimme, että koulutustarpeita on paljon ja halu kouluttautua on korkealla taloustilanteesta huolimatta – tai siitä johtuen. HR-ammattilaiset etsivät aktiivisesti koulutuksia paitsi itselleen, myös organisaatioidensa muille työntekijöille. Erityisen hyödyllisenä messukävijät pitivät tällöin tehokasta tapaa hankkia tietoa tarjolla olevista koulutuksista, mahdollisuutta vertailla koulutuksia ja tutustua vertaisarvioihin. Koulutus.fi on laajan tarjonnan koulutushakuportaali, joka pyrkii auttamaan koulutusta etsiviä juuri näissä asioissa. Palvelumme tavoitteena on edistää työelämän kouluttautumista yhdistämällä koulutusta etsivät ja koulutuksien tarjoajat. Syysterveisin, Keräsimme muutamia vinkkejä alle, miten huonoa käytöstä on Heidi Jylhä-Ollila mahdollista välttää minimoimalla niiden aiheuttajia työpaikalla tai Tiedottaja, Koulutus.fi omassa elämässään. Esimerkiksi unen puute on yksi merkittävä stressiä aiheuttava tekijä. Toisaalta unen puute voi myös johtua stressistä. Stressiä voi välttää oman työkuormansa analysoinnilla ja jaottelemalla työtehtävät kiireellisimmistä vähemmän kiireellisiin. 56 HR viesti 5/2015 Lue lisää ja hyödynnä Koulutus.fi:n palveluita: http://www.koulutus.fi/eh-messut-2015