HR viesti 5/2015 - Page 55

DIGITALISAATIO AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA MYÖS REKRYTOINTIIN Rekrytoinnin digitalisoituminen antaa työnantajalle tilaisuuden kohdata hakijoita uudella tavalla. Perinteisten tapojen rinnalla kannattaa käyttää muitakin kanavia ja viestinnän eri keinoja: pelejä, videoita, sisältömarkkinointia, somea, re-targetointia ja big dataa. Sanoma Rekrytointimediat kehittää palvelujaan monipuolisesti sekä työnantajille että työnhakijoille ja tarjoaa nykyaikaisia ratkaisuja koko rekrytointiprosessiin. Käytössä ovat kaikki Sanoman mediat ja palveluntuottajina myös Sanoma Games ja Sanoma Creative Studio. Erottautuminen on asia, joka askarruttaa tällä hetkellä sekä ammattilaiset räätälöivät videon käsikirjoituksesta alkaen aina rekrytoijia että työnhaussa olevia. Työnhakija kokee erottau- lopulliseen editointiin asti. tumisen suuresta hakijajoukosta vaikeaksi. Työnantajat taas Uudetkin ratkaisut täytyy tuoda yleisön saataville. Huonoin kokevat saman asian toisin päin: on vaikeaa tunnistaa juuri vaihtoehto on haudata ne omille kotisivuille ja toivoa yleisön heille sopivaa osaajaa suuresta massasta. Työnantajat koros- löytävän ne sieltä. Videoita ja visoja jaetaan nykyään paljon tavat myös työnantajakuvan rakentamisen tärkeyttä, sillä hei- sosiaalisessa mediassa, joten onkin usein perusteltua kampan- dän mukaansa osalla hakijoista voi olla hyvinkin väärä joida myös esim. Facebookissa. kuva yrityksestä tai koko toimialasta. Tämä käy ilmi Sanoma Oikealla mediavalikoimalla tavoitetaan suuri yleisö tai ­Rekrytointimedioiden teettämästä tutkimuksesta, joka toteutettiin kohdennetaan viesti halutulle kohderyhmälle. Kanavina voivat tänä syksynä. olla jokaisen taskussa mukana kulkeva mobiili tai työpäivien Tämä selittää osaltaan trendejä työnantajamielikuvan aikana eniten käytetty desktop. Video voidaan upottaa myös rakentamisessa. Tällä hetkellä todelliset edelläkävijät käyttävät printti-ilmoitukseen esim. QR-koodin avulla tai sille voidaan rekrytoinnissa melkein aina liikkuvaa kuvaa. Ajankuvaan kuu- ostaa näkyvyyttä vaikkapa Ruutu+ -sisältöjen yhteydestä. luvat myös erilaiset pelit ja visat, joiden avulla työnantajaan Myös työnhakijoilla on kasvava tarve pyrkiä erottautu- tutustutaan syvemmin hauskalla ja erilaisella tavalla. Hakijako- maan kertomalla osaamisestaan uusin keinoin. Oikotie tar- kemus voi näitä työkaluja hyödyntämällä muuttua kertaheitolla joaa työnhakijoille osaajaprofiili-palvelun, jossa persoo- positiiviseksi, kuten muutamat esimerkkitapaukset osoittavat. naansa ja osaamistaan voi tuoda työhistorian ja koulutuk- Sanoma Games valjastaa vuosien kokemuksensa visojen ja tes- sen lisäksi esiin kuvien ja videoiden avulla. Nämä tuovat lisä- tien rakentamisesta yhä useammin myös rekrytoijien käyttöön. arvoa myös työnantajalle, sillä näitä tietoja voi hyödyntää Videoiden käyttö näkyy vahvana Oikotie Työpaikoissa. valitsemillaan kriteereillä käyttämällä Oikotien osaajahakua. Työpaikkailmoituksiin upotetaan uratarina- tai esimiehen tai tii- Kehitteillä on myös suosittelutoiminnallisuus, jossa osaajia suo- min esittelyvideoita. Tärkeintä niissä on aitous. sitellaan työpaikkoihin työpaikkailmoituksen ja osaajaprofiilin Työnantajakuvan rakentamisessa hyödynnetään yhä sisällön perusteella. n useam­min yritysvideoita, joita käytetään monipuolisesti rekrytoinnin lisäksi perehdytyksessä ja erilaisissa rekrytointitapahtu- Lue lisää edelläkävijöiden ratkaisuista: missa. Videot tuottaa Sanoma Creative Studio, jossa todelliset media.sanoma.fi/rekrytointimediat 5/2015 HR viesti 53