HR viesti 5/2015 - Page 49

len tulee olla jokapäiväistä, kaikkien ilman erilliskurssitusta pumattomat, verrattain pysyvät ja toimintaa ohjaavat persoo- ymmärtämää yhteistä kauraa. nallisuustekijät, kuten taipumus toimissaan paneutua ja tavoi- Työsuhteiden tilapäistyminen ja alihankintaistuminen haas- tella laatua, voivat toimia ammatillisten ja tehtäväkohtaisten tavat myös henkilöstön sitoutumista. Laaja-alaiset ja perusta- osaamisten pohjakerroksena. Pyramidin muotoisessa mallissa vanlaatuiset muutokset vaativat yhtäältä työntekijöiltä isompaa alati muuttuvia ammatti- ja tehtäväkohtaisia osaamisia voitai- omavastuuta osaamisestaan ja toisaalta ne uhkaavat etäännyt- siin pinota ja poispinota henkilökohtaisten osaamisajureiden tää henkilöstöä organisaatiosta, tehdä työsuhteesta pelkkä hyötysuhde ilman henkistä sitoutumista organisaatioon. Uudenlaisen osaamiskonseptin etsintä Verrattuna 1990-luvun alun verrattain staattiseen maailmaan, työorganisaatiot ovat