HR viesti 5/2015 - Page 46

KUVA: ANNA DAMMERT Lopeta kaivaminen ajoissa Ammattilaisen neuvo onkin, että kissa tulee nostaa pöydälle mahdollisimman varhain. Jos prosessissa aikaillaan, kaivetut poterot yltävät jo niin syvälle, ettei niistä enää nousta, vaikka haluttaisiinkin. ”Heikko lenkki on usein esimiespuolella. Joko ei tunnisteta ongelmia tai sitten niille ei vain uskalleta tehdä mitään”, Eloranta toteaa. ” Kysymys on ensisijaisesti ihmisten kohtaamisesta. Saara Remes Work Design Oy:stä kertoo, että sovittelusta on saatu hyviä tuloksia esimerkiksi kiusaamiskokemusten, epäasiallisen kohtelun ja psykososiaalisesta kuormituksesta johtuvien loppuun palamisten sekä jatkuvien poissaolojen selvittelyyn. Myös yt-neuvotteluista, organisaatiomuutoksista ja fuusioista syntyviä