HR viesti 5/2015 - Page 42

löstöjohtajan rooli monipuolistuu yleiskehittäjäksi – ja tähän perässä ei kannata juosta – kaikki toiminta on aina kytkettävä suuntaan on kuljettukin.” Johtoryhmässä keskeinen kehittämis- strategiaan. rooli voi nykyisin olla paitsi laatu-, strategia- tai liiketoiminnan upotettuna strategiaan, eikä ole olemassakaan mitään erillistä kehitysjohtajalla myös henkilöstöjohtajalla. HR-komponenttia.” Toinen asia, minkä parivaljakko Bergman & Ekholm ennusti oikein, oli painopisteen siirtyminen rutiinien pyörittämisestä enemmän strategian toteuttamista tukevaan työhön. ”Perusprosesseista on rakennettu yhä parempia ja toimivampia, jotta aikaa vapautuisi hallinnosta muuhun,” Bergman toteaa. Kaikki mukaan! Tytti Bergman katsoo, että viimeisen 10 vuoden aikana tilanne kentällä on muuttunut siitä, kun tilattiin innostava luennoit- ”Pitää toimia niin, että HR:n näkökulma on jo valmiiksi Seppo Mansukoski on samoilla linjoilla: HR-näkemys täytyy olla sisäänleivottuna strategiassa, eikä vain joku hurskas toivomus tai loppukaneetti, joka kalkkiviivoilla poimitaan mukaan. ” Jos avainosaajia kierrätetään sopivissa tehtävissä organisaation Nykyisessä tilanteessa, jossa kaikki firmat janoavat huippusuoriutujia, HR:n rooli on kenties tärkeämpi kuin koskaan. HENRY-kolmikko poh- sisällä, nämä pysyvät tii, että resepti sinänsä on yksinker- motivoituneempina. tainen: on tiedettävä mitä osaamista sija tai kiva koulutus – nyt tehdään itse talossa on ja ymmärrettävä, millaiset oman talon sisällä. Kun tietää organisaa- ovat tulevaisuuden tarpeet. Parhaat tion vahvuudet ja innostuu niistä ammentamaan, voi osallistaa osaajat täytyy onnistua rekrytoimaan ja pitämään, vaikka ihmisiä aivan eri tavalla ja saada heidät itse oivaltamaan. näillä kysyntää riittää muuallakin. Seppo Mansukoski komppaa: ”Henkilöstöjohtamisessa on nähtävissä sama trendi kuin ”Jos avainosaajia kierrätetään sopivissa tehtävissä organisaation sisällä, nämä pysyvät motivoituneempina”, vinkkaa johtamisessa yleensäkin – se on muuttunut osallistavammaksi Bergman. Esimiehille lähtee kehotus palkata itseään fiksum- ja mukaanottavammaksi.” pia, vaikka itsesuojeluvaisto vähän hälyttäisikin. Veikko Sipilä katsoo, että yksi muutoksen tekijä on ollut me-henkeä korostava team building: ”Tiimien rakentaminen team building -mallin mukaan oli Pehmo vai kovis? Veikko Sipola muistuttaa, että ihmiset ovat aina vähän erityyp- aika uutta vielä 1990-luvulla, mutta siitä se lähti yleistymään. pisiä – ja sekä spesialisteja että generalisteja tarvitaan yrityk- Nyt on jo tavallista, että eri yksiköt miettivät näitä asioita sissä. Seppo Mansukoski lisää listaan ihmissuhdeosaamisen yhdessä.” ja muistuttaa, että vääränmalliseen lokeroon ei ketään pitäisi ”Viime kädessä kysymys on aina ihmisistä”, Mansukoski toteaa ja muut nyökkäävät. HENRY ry:n visiokin on: ’Ihmisten kanssa huipulle’. lähteä tunkemaan: ”Kenelläkään ei ole kompetenssia joka tehtävään.” Tämän päivän HR-porukoissa ollaan ihmisestä kiinnostuneita olematta silti superpehmoja umpihumanisteja. Bergman Strategia eka, strategia vika huomauttaa, että työpaikoilla on niin kova muutostahti, että Alkon henkilöstöjohtajana toimiva Tytti Bergman on ottanut lin- konflikteilta ja kitkalta ei voi välttyä: jakseen, että irrallisten projektien tai muodikkaiden -ismien 40 HR viesti 5/2015 ”Kyllä siinä kovuuttakin vaaditaan.” n