HR viesti 5/2015 - Page 36

tostilanteessa, joka edellyttää, että HR-ammattilaiset ja esimie- vät tilaisuudet” Lönnroos kertoo. ”Erityisesti aina lainsäädäntö- het reagoivat nopeasti erilaisiin haasteisiin. uudistukset herättävät suurta kiinnostusta”, Lönnroos lisää.  ”Oikeat ratkaisut vaativat ajantasaista osaamista. Väärät ”Webinaarit ovat tulleet haastamaan perinteiset koulutuk- ratkaisut, joka perustuvat vanhoihin ja puutteellisiin tietoihin, set, vaikkakin edelleen face-to-face keskustelut ja verkostoitu- voivat osoittautua yrityksille kalliiksi”, Lönnroos pohtii. ”Menes- minen muiden osallistujien kanssa koetaan erittäin tärkeäksi”, tyvät yritykset panostavat tutkitusti henkilöstönsä osaamiseen Lönnroos muistuttaa. ja kehittävät toimintaansa jatkuvasti”, Lönnroos jatkaa.    Erilaisten koulutuksien suosio on pitänyt pintansa varsin hyvin Kauppakamarin Koulutuksessa.  Lönnroosin mukaan eri- Vuoden 2014 paras kouluttaja Suur-Helsingin tyiskiitos tästä kuuluu kauppakamarin vakioasiakkaille, jotka vaikutusalueella käyttävät palveluita säännöllisesti. Myös laatu on kohdallaan: ”Kauppakamarimme HR-koulutukset ovat hyvin monipuolisia. Kauppakamarin Koulutus nappasi parhaan yleisarvosanan Kestosuosikkeja ovat työlainsäädäntöön, erilaisiin kehittämis- (8,19) Taloustutkimuksen Yrityskuvat 2014 Suur-Helsingin vai- ja esimiestehtäviin, työhyvinvointiin ja palkanlaskentaan liitty- kutusalueella -tutkimuksessa. Vahvuuksiksi koettiin erityisesti ” Vuorovaikutukseen pitää panostaa ja sitä kautta kaikki hommat helpottuu. 34 HR viesti 5/2015