HR viesti 5/2015 - Page 34

KUVA: BCI BUSINESS COACHING INSTITUTE sin mukaan coach-koulutuksen yhteydessä voidaan samanaikaisesti puhua mm. itsensä johtamisen ja suorituskyvykkyyden kasvattamisesta, potentiaalin vapauttamisesta ja työhyvinvoinnin ja vastuunkannon lisääntymisestä. BCI Business Coaching Institute kouluttaa business ­coaching -taitoja ja koulutus on suunnattu kaikille c­ oachingista kiinnostuneille. Instituutin suosituin koulutus on jo lähes 10 vuoden ajan toteutettu Certified Business Coach -koulutus, jolla on alan kansainvälisen kattojärjestön International Coach ­Federationin akkreditointi. Suomessa on tällä hetkellä noin 600 sertifioitua business coachia. Ketkä sitten coach-kursseille ilmoittautuvat? ”Tilastojen valossa suurin osallistujaryhmä on nimenomaan HR-tehtävissä työskentelevät”, kertoo Lindfors. ”Tilastollisesti HR-tehtävissä työskenteleviä kiinnostaa eniten sertifiointikoulutus, joka antaa perusteellisen osaamisen niin organisaatioiden sisäisenä kuin ulkoisena business ­coachina toimimiseen.” ” Oikeat ratkaisut vaativat ajantasaista osaamista. Koulutuspäällikkö Hanna-Kaisa Lindfors BCI Business Coaching Institutesta ei usko, että yritykset haluavat nipistää koulutuksesta vaikka taantuma kuinka nakertaa. Muutosagentin työkalupakki Tuoreimpana avoimena koulutuksena BCIn koulutustarjonnassa on Coachaava HR -koulutus, joka vastaa erityisesti uudistuvan HR:n tarpeisiin ja roolin painopisteen muuttumiseen. Lindforsin mukaan HR:n rooli muutosjohtamisessa on Koulutuspäällikkö Hanna-Kaisa Lindfors BCI Business yhä merkittävämpi ja coaching taas on sisäisten muutosagent- ­Coaching Institutesta ei usko, että yritykset haluavat nipistää tien työkalu, jolla saadaan tuloksia aikaan. koulutuksesta vaikka taantuma kuinka nakertaa. Tällaisesta ei myöskään ole näkyviä merkkejä toimialalla. ”Henkilöstöön halutaan edelleen investoida, sillä eiväthän organisaatioiden strategiat ja tavoitteet ole hävinneet minnekään. Edelleen yrityksissä mietitään millaista osaamista tar- ”Coaching-menetelmää voidaan hyvin luontaisesti ja monipuolisesti soveltaa osana HR:n tehtäväkenttää. HR:n rooli on usein merkittävä nimenomaan coachingkulttuurin jalkauttajana.” Koulutuksessa mm. perehdytään niihin työkaluihin, joi- vitaan tulevaisuudessa – ja tähän halutaan investoida roh- den avulla HR voi toimia coachaavasti sekä opitaan kuinka keasti”, linjaa Lindfors. ­coaching-keskusteluja toteutetaan käytännössä ja miten Se muutos kuitenkin on nähtävillä, että kenties organisaa- ­coachingin ydin integroidaan osaksi eri HR-prosesseja. tioissa halutaan nyt enemmän pohtia koulutuksen laatua ja sisältöä puhtaana investointina: mitä se vaatii, mitä antaa? ”Voidaan ajatella ennemmin niin, että halutaanko koulut- Ainoa tie onneen? Euroopan komission tasolla asti on todettu, että ulkomaisen taa geneerisiä taitoja, vai lähdetäänkö koulutukselta hake- kilpailun kovetessa edelleen yritysten innovaatiokapasiteetin maan vaikuttavuutta esimerkiksi syvemmän tason muutok- parantaminen sekä pätevyyden ja taitojen ajan tasalle saatta- sella?” kysyy Lindfors. minen ovat ratkaiseva haaste. Erityi­sesti pk-yritysten innovaatiokapasiteetti tar­vitsee monenlaisia taitoja, verkostoja ja pro­ Kulttuuri uusiksi? sesseja. Tässä yhteydessä on korostettu sitä, että hinnalla kil- Jos halutaan kasvua ja kehittymistä – ja viime kädessä asen- pailu alhaisen palkkatason maiden kanssa ei ole kummoinen teen, ajattelun ja vuorovaikutustavan muutosta eli koko kulttuu- strategia. Viisastenkivi – jos se ylipäänsä on olemassa – on rin remonttia – hyväksi havaittu työkalu on coaching. Lindfor- koulutus. 32 HR viesti 5/2015