HR viesti 5/2015 - Page 31

Kehitä osaamistasi tYÖN ohessa sYKsYN KoulutuKsia PelillisYYs KoulutuKsessa ja osaamiseN Kehittämisessä, 1 oP 16.11. - 7.12.2015 403,23 € + alv 24% (yht. 500 €). Ilmoittautuminen 2.11.2015 mennessä. tiedustelut: marianne.terkki-mallat@helsinki.fi tYÖNohjaaja KehittäjäNä tYÖNohjaus, coachiNg ja fasilitoiNti oPPimiseN tuKeNa, 70 oP 26.11.2015 - 15.12.2017 5 887,10 € + alv 24 % (yht. 7 300 €). Kysy vapaita paikkoja. tiedustelut: marianne.terkki-mallat@helsinki.fi sertifioitu sYsteemiNeN coach -Koulutus, 12 oP 14.12.2015 - 13.5.2016 2 983,87 € + alv 24 % (yht. 3 700 €). Ilmoittautuminen 16.11.2015 mennessä. tiedustelut: marianne.terkki-mallat@helsinki.fi VuodeN 2016 tarjoNtaa sosiaaliNeN media KoulutuKsissa ja osaamiseN Kehittämisessä, 1 oP 18.1. - 5.2.2016 403,23 € + alv 24% (yht. 500 €). Ilmoittautuminen 4.1.2016 mennessä. tiedustelut: marianne.terkki-mallat@helsinki.fi ratKaisuKesKeiNeN ValmeNtaja /coach, 40 oP 28.1.2016 - 27.1.2017 Hinta 4 000 € + alv 24 % (yht. 4 960 €). Ilmoittautuminen 11.1.2016 mennessä. tiedustelut: mari.juote@helsinki.fi comma 11 - ViestiNNäN johtamiseN Koulutusohjelma, 30 oP 9.3.2016 - 19.5.2017 Hinta 4 920 € + alv 24% (yht. 6 100,80 €). Ilmoittautuminen 31.1.2016 mennessä. tiedustelut: tiina.rintala-siira