HR viesti 5/2015 - Page 29

KUVA: KRISTA JÄRVINEN KOLUMNI Toni Hinkka Johtamisaktivisti ja CEO CxO Professional Oy www.cxopro.fi Johtamisaktivisti Toni Hinkka on CxO Professional Oy:n toimitusjohtaja, ammattimentori ja tietokirjailija. Hän auttaa useita organisaatiota menestymään mm. kehittämällä johtajien ja myyjien vaikuttavuutta. KARISMA – MENESTYKSEN PUUTTUVA PALANEN Uskovatko ihmiset sanomaasi, tekevät pyytämäsi ja osta- lus pyytää ja kyky vastaanottaa palautetta menemättä siitä vat myymääsi? Sanojasi, pyyntöjäsi ja tuotettasi tärkeämpää rikki. Kolmantena on joustavuus, mukautuminen erilaisiin tilan- on se, miten he suhtautuvat sinuun. Ensin heidän tulee ostaa teisiin ja kehitystarpeisiin. sinut! Voit laatia maailmanluokan strategian ja perustella sen Miten karismaa voi kehittää? aukottomasti – Jos sinuun ei uskota, ei visiosi toteudu. Voit Autokoulu ja urheilu ovat hyviä vertauskohtia. Perusteet voi maanitella ja käskyttää – Jos sinua ei arvosteta, eivät joukot opetella opaskirjasta tai osallistua teoriatunneille. Ne ovat tar- liikahda. Voit tuotteistaa ja parantaa myyntitekniikkaasi loput- peen ja niistä oppii, mutta ei riittävästi turvalliseen tai kilpai- tomiin – Jos asiakas ei ole ostanut sinua ihmisenä, jäävät kau- lukykyiseen suoritukseen. Taitoja voi harjoitella myös valmen- pat saamatta. tajan avulla. Riittävän monta ohjattua harjoitusta ja sinut voi- Vaikuttavuutesi perustana on karisma, vakuuttamisen kyky. daan todeta kelvolliseksi liikenteeseen ja voit jo kilpaillakin, Tuo mystinen asia, jota joko on tai ei ole, monet ajattelevat. mutta mestariksi sinusta tuskin vielä on. Vasta monipuolinen Ilouutinen! Karisma ei ole synnynnäistä, vaan sitä voi ja pitää vuosien kokemus tekee sinusta varman kuljettajan tai voittajan. kehittää. Se vaatii pitkäjänteistä työtä, mutta mitään arvoituksellisen vaikeata siinä ei ole. Itse autan esimiehiä, vaikuttajia ja myyjiä kaikilla kolmella tasolla. Aiheeseen voi tutustua kirjastani (Karisma, 30 kei- Ajattele huippu-urheilijaa. Lahjakkuutta tarvitaan, mutta noa parantaa henkilökohtaista vaikuttavuutta (Ketterät Kirjat todellinen tähteys on kovan harjoittelun tulosta. Karisman suh- 2015)), kolumneistani ja julkisista esiintymisistäni. Teoriaa ja teen on helpompaa. Perusasiat oppii oikeiden oivallusten harjoittelua yhdistetään yrityskohtaisilla tai avoimilla intensii- kautta hetkessä. Kuntohuippukaan ei tule vastaan kolmekymp- vikursseilla. Tehokkainta on kahdenkeskinen lähiopetus mento- pisenä, vaan karisma vain paranee iän kertyessä. roinneissa. Todellinen kehittyminen tapahtuu kuitenkin jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa, joissa oppeja sovelletaan. Mistä karisma muodostuu? Toistot tuottavat pinnistelemättömän aitouden. Karisma on katsojan silmässä. Toisella karismaattinen voi olla toiselle kammotus. On kuitenkin muutamia yleismaailmallisia Ilmainen pikaneuvo ominaisuuksia, joita useimmat pitävät vakuuttavina. Jos haluat, että sinuun uskotaan, sinua arvostetaan ja että Olemme tunnistaneet karismalle 30 yksittäistä ominai- ­ajatuksiasi ja tuotteitasi ostetaan, keskity läsnäoloon. Älä räp- suutta, jotka olemme jäsentäneet kahdeksaan pääluokkaan. lää laitteitasi, vaatteitasi tai tavaroitasi. Keskitä katseesi ja Nämä luokat ovat läsnäolo, innoitus, viestintä, olemus, itse- ennen kaikkea ajatuksesi keskustelukumppaniisi. Kuuntele ja tunto, tunneäly, rohkeus ja aitous. )ɕ