HR viesti 5/2015 - Page 26

Ääni kuuluviin, HR! Myös Reino Myllymäki haluaisi nähdä enemmän vaihto- Koolla on pitkälti samanmielisten seurakunta, mutta yhteisrintama säröilee hiukan kun puheeksi tulevat erilaiset bisnesplatformit. Ewa Tawaststjerna pitää tarkoituksenmukaisimpana ja kustannustehokkaimpana yhtä, koko liiketoiminnan kattavaa alustaa, joka hakee lisätehoja pilven kautta, kun taas Tuukka Tusan mukaan alustoja voi olla useampikin, kunhan integraatiokerros on pätevästi tehty. Mutta alustoja tärkeämpää on se, että HR saa keskusteluyhteyden IT-puoleen – ja päinvastoin. Ewa Tawaststjerna esittää ” ehtoja: ”Liian usein mennään valmisratkaisu edellä, kun pitäisi toimia strategialähtöisesti. Parempi malli on, että konseptoidaan muutama ratkaisumalli ja vali- IT kehittyy niin valtavan nopeasti, taan niistä toimivin.” Myllymäki uskoo, että best ­practice -karsinoita laajentamalla että vaarana on tulla voitaisiin tehdä todellisia löytöjä: lukituksi johonkin tiettyyn ei aina tarvitse tuijottaa oman toi- kuvioon. ­skenaarion, jossa iso firma perustaa uutta mialan parhaita käytäntöjä, vaan ­benchmarkattavaa voi keksiä myös naapuritoimialalta. tehdasta ja henkilöstöhallinnossa ollaan suu ymmyrkäisenä: mistä kulmasta tätä uutta haastetta lähdetään taklaamaan? ”Tarvitaan paljon tietoa, mutta IT ei välttämättä ymmärrä Työkalu vai tekijä? Paneelin ”muna vai kana”-pulma tulee IT:n suhteesta HR:n tarpeita tässä tilanteessa.” itse ongelmaan: onko aina niin, että yrityksellä on tietty Todenna niin tiedät ketoiminnan nuottien mukaan? Vai voisiko IT ottaa isompaa Ari Tikka pohtii, että muutostilanteissa on hyvä lähteä todellis- roolia ja kehittää ratkaisuja asioihin, joissa ei edes ongel- ten liiketoimintatarpeiden todentamisesta: simuloidaan ratkai- maa vielä ole (tai nähdä?) ongelma, jota IT:llä sitten lähdetään ratkaisemaan, tiukasti lii- sut ja näytetään saatavat hyödyt. Simulaatioiden avulla voi- Myllymäki katsoo, että IT:tä ei nykyisellään hyödynnetä daan saada syvällisempää tietoa – kun taas perinteisessä mal- optimaalisesti: hänen mukaansa digitalisaatio on nyt saavut- lissa on usein saatu vinkki kaverilta tai luettu lehdestä artikkeli. tanut vaiheen, jossa ’vapaat kädet’-kehitysprojekteista voi- 24 HR viesti 5/2015