HR viesti 5/2015 - Page 25

olevan ”periaatteessa mahdollista” toteuttaa, asiastaan innos- esimerkin työvuorosuunnittelusta: liian usein työpaikoilla vain tunut bisneshai kuulee vain sanan ”mahdollista” ja vallan rie- käytännössä monistetaan edellisen kuun työvuorolista ja pie- mastuu – ei sitten muuta kuin hommiin! nin muutoksin lyödään leima uuden listan päälle. ”Oikeasti IT-kaveri viestii, että käytännössä projekti on mahdoton toteuttaa”, Myllymäki toteaa ja lisää, että IT-osastoilla pitäisi pyrkiä siihen, että ovia ei tarpeettomasti suljeta matkalla tuntemattomaan tulevaisuuteen. ”Aina pitäisi kysyä ratkaisuja tehdessä, mitä kehityskulkuja valittu tie sulkee pois?” ”Näin ei tarvitsisi olla, vaan esimerkiksi työntekijöiden toiveet ja muutokset liiketoimintaympäris- ” tössä voidaan ottaa paljon paremmin Tiedon täytyy huomioon”, toteaa Tusa ja peräänkuulut- olla yhtenäistä, taa tietoa, joka on oikeaa ja läpinäky- kokonaista ja käytettävissä kaikilla sitä tarvitsevilla tahoilla. vää – ja jolla on omistaja. Ulkoistaisinko lihakset? Ari Tikan mukaan liian monessa tapa- Kiroilu sallittu! uksessa IT-ulkoistuksen myötä on päästy Ewa Tawaststjerna ottaa ideasta kopin: tarvitaan ratkaisuja, eroon digilihaksista, mutta läski on jäänyt jäljelle. Sitten pian jotka palvelevat koko yritystä pitkällä tähtäimellä. Tieto on ollaan tilanteessa, jossa kenelläkään ei ole näkemystä nyky- saatava virtaamaan yrityksen sisällä entistä paremmin: tilanteesta – saati sitten siitä, mihin suuntaan lähteä seuraa- ”Tiedon täytyy olla yhtenäistä, kokonaista ja käytettävissä kaikilla sitä tarvitsevilla tahoilla, eikä se saa olla piilossa missään siiloissa”, Tawaststjerna toteaa ja alleviivaa kahta tär- vaksi. Kuulostaako tutulta, Tikka kysyy – ja muut panelistit nyökkäävät. ”On ulkoistettu, kun ei olla osattu johtaa – ja nyt ollaan keää seikkaa: tietoturvasta täytyy pitää huolta ja kunkin käyt- ostamassa niitä samoja osaajia takaisin”, Tikka toteaa. Tieto täjän on voitava räätälöidä itselleen mieluinen tietoliittymä on alati vaarassa fragmentoitua ja kadota organisaation syö- päätelaitteesta riippumatta. vereihin. ”Siilo” onkin pahin kirosana, mikä paneelissa kuullaan. ”Sitten joku keksii, että pitää taas ostaa uusi järjestelmä”, Ari Tikan mukaan ne ovat riesana jokaisessa organisaatiossa: huokaa Ewa Tawaststjerna. Hänen mukaansa IT-osaamisen hän puhuu ”koordinaatiokaaoksesta”, jossa johto yrittää epä- ydintä ei pidä ulkoistaa, vaan yritykseen pitää jättää resurs- toivoisesti saada sirpaleisia resursseja marssimaan tahdissa. seja, joilla on riittävä ymmärrys IT:n kokonaistilanteesta – ”Hyvä johtaja pystyy kääntämään tämän nykyisen kehityskulun ja tuom