HR viesti 5/2015 - Page 24

Syyskuussa Vallilan Akselissa oli koolla nelikko, jolla oli paljon sanottavaa liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteispelistä. Videoidussa paneelissa olivat mukana HR-alueen pohjoismaisesta liiketoimintakehityksestä vastaava johtaja Ewa Tawaststjerna Oraclelta, Gosei Oy:n toinen perustaja Ari Tikka, johtava mentori Reino Myllymäki CxO Professional Oy:stä ja työvoimaratkaisuista vastaava johtaja Tuukka Tusa Digia Oyj:stä. iGuzzini Finland & Baltic Oy:n tiloissa järjestetyn paneelin taa homman itse, vaikka sitten ulkoistamalla. Kolmas koulu- asialistalla oli painavia teemoja. Viestit yrityksistä kertovat, kunta lähtee rakentamaan yhteistyötä liiketoiminnan ja IT:n että tietohallinnon koetaan laahaavan liiketoiminnan tarpei- välille ja projekti toteutetaan yhdessä. den perässä eivätkä kulmahuoneen ja konehuoneen näkemykset kohtaa. Mutta mitä tilanteelle voisi tehdä? Onko mahdollista saada nämä kaksi varsin vakiintunutta leiriä liikahtamaan pari vankkurinmittaa lähemmäs toisiaan? Ewa Tawaststjerna potkaisee keskustelun käyntiin kysymällä, miksi firmoissa alistutaan IT-väen jakamiin nuotteihin niitä sen kummemmin kyseenalaistamatta? Liian usein IT-osasto toteaa jonkin asian olevan ”Näistä kaikista malleista on paljon esimerkkejä, mutta ylivoimaisesti paras on yhteistyön tie.” Ari Tikka huomauttaa, että liiketoiminta ” Aina pitäisi kysyä ratkaisuja ja IT-osasto ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneet eri asioista: liiketoiminnassa etsitään arvoa ja katsotaan kokonaisuutta, tehdessä, mitä kun taas IT-puolella johdetaan kustannuk- kehityskulkuja valittu tie sia ja mietitään teknisten pulmien ratkai- sulkee pois? sun vaikeutta. ”Tämä aiheuttaa sen, että toista osapuolta on vaikea ymmärtää.” ”mahdotonta” toteuttaa, vaikka kyse on enemmänkin siitä, että sitä ei vain syystä tai toisesta haluta tehdä. ”Kysymys liiketoiminnalle kuuluukin, haluatteko seurata vai liidata”, Tawaststjerna painottaa. Samalla aaltopituudella? Tuukka Tusa nyökkää: välillä firmoissa voidaan puhua pitkäänkin näennäisesti samasta asiasta – kunnes paljastuu että näin ei olekaan. Kolmen kerroksen väkeä ”Yksi ratkaisu ongelmaan on se, että IT-puolelle sijoitetaan Reino Myllymäki erottaa kolme ”koulukuntaa”, joiden suhtau- enemmän ihmisiä, jotka ymmärtävät liiketoiminnan kieltä”, tuminen IT-projekteihin eroaa huomattavastikin. Yhden koulu- hän linjaa. kunnan mukaan projektit yksinkertaisesti delegoidaan IT-osastolle: toinen koulukuntaa haluaa kiertää IT:n kokonaan ja hoi22 HR viesti 5/2015 Semantiikan miinoja joudutaan purkamaan jatkuvasti. Reino Myllymäki toteaa, että kun IT-osaaja toteaa projektin