HR viesti 5/2015 - Page 20

ILMOITUS PARASTA A-LUOKKAA PITKÄJÄNTEINEN PANOSTUS TYÖKYVYN TUKEMISEEN TOI UPEITA TULOKSIA VACONILLA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: AKI RASK Vacon Oyj:ssä havahduttiin kuusi vuotta sitten tunteeseen, että kaikki ei ole kunnossa työkyky- ja hyvinvointipuolella. Sairauspoissaoloja oli paljon ja esimiehet viestivät, että aika yllättäviäkin kipupisteitä alkoi putkahdella esiin siellä täällä. Yrityksellä oli Suomessa työntekijöitä noin 800 henkilöä, joista leijonanosa on Vaasassa ja joiden keski-ikä oli noin 38 vuotta. ”Aloimme huolestua, että jos tilanne on nyt jo huolestuttava, taa, ettei se pääse rämettymään.” Näin esimerkiksi Marika niin millainen se sitten on 10 vuoden päästä, jos sama trendi Stenmanin työkenttää muokattiin niin, että hänellä on enem- jatkuu”, kertoo HR Manager Marika Stenman. män aikaa hoitaa työkykyasioita. Vaconin johto päätti puuttua tilanteeseen päättäväisesti. Syksyllä 2014 Vaconin uudeksi työterveyskumppaniksi tuli Vuonna 2009 eri vaihtoehtoja ryhdyttiin kartoittamaan ja Terveystalo. Yhteistyötä on takana vasta vuosi, mutta Stenman nippu toimivia keinoja valittiin työkaluiksi. Yksi hyvä, jo ole- kiittelee jo tässä vaiheessa Terveystalon aktiivista otetta: massa oleva tukijalka oli Vaconin kattava sairauskuluvakuutus, ”Meillä on nyt työterveyskumppani, joka haastaa meitä jonka avulla vaikkapa selkäkivuista kärsivä työntekijä saatiin hyvällä tavalla ja kysyy, kannattaisiko joku asia kenties tehdä erikoislääkärin puheille ja leikkaukseen. toisin”, Stenman kuvailee. ”Varhaisen välittämisen malli meillä oli myös jo talossa, mutta nyt haettiin nimenomaan kokonaisuutta, joka toimii”, Kustannukset tiukassa syynissä Stenman kuvailee. Yksi ensimmäisistä isoista asioista, joita Terveystalon kanssa lähdettiin tekemään, oli syksyllä 2014 toteutettu Terveystalo Jatkuvuutta, kiitos! Työkykyjohtamiseen tulikin ryhtiä, mutta vauhti alkoi hiipua Kustannusanalyysi, joka sai jatkoa seuraavana vuonna. Kustannusanalyysissä selvitettiin Vaconin tekemättömästä kolmen vuoden jälkeen. Vaconissa ymmärrettiin, että työhyvin- työstä johtuvat kustannukset ja kustannuskehitys sekä panos- vointi ei voi olla projekti, jolla on alku ja loppu, vaan sen on tukset työterveyshuoltoon vuosilta 2008–2014. Tekemättömän oltava jatkuvaa työtä. työn kustannuksissa tarkastellaan sairauspoissaolojen kustan- ”Vuonna 2012 huomattiin, että toimintaan täytyy panos18 HR viesti 5/2015 nuksia, tapaturmavakuutusmaksua (muodostuu henkilöstön