HR viesti 5/2015 - Page 18

saalta hän ei näe ristiriitaa viihtyvyyden ja tuloksenteon paikka, että noin 90 % työntekijöistä on miehiä. Tilanne on välillä: profiiliprojektit tarjoavat juuri sitä paljon puhuttua työn kuitenkin hiljalleen muuttumassa: imua, joka vie mukanaan ja antaa energiaa. ”Usein tyytymättömimpiä ovat ne ihmiset, jotka kokevat, ”Naisten osuus on kasvanut, kun olemme siirtyneet puhtaasta koodaamisesta myös projektinhallinnan ja palvelumuo- että heillä ei ole tarpeeksi töitä.” toilun suuntaan.” Isommat saappaat, kiitos! Senioriteetti = auktoriteetti? Siili Solutions hakee sopivaa sykettä ja hurmosta yrityksen Jos massiivisen poikalapsilauman luotsaaminen käy voi- arvoista, joissa kunniapaikalla seisoo ”jatkuva parantami- mille, se ei ainakaan hyväntuulisen ja rennon kulttuurikippa- nen”. Aito siili haluaa olla tänään vähän paremmassa iskussa rin äänestä ja ilmeistä välity. Tässä kohtaa tosin auttanee Siilin kuin eilen – ja huomenna parantaa pikkasen vielä siitäkin. tekemä rekrytointilinjaus, joka suosii kokemusta. Myös sitä kuuluisaa, usein peräänkuulutettavaa työelä- ”Kokeneemmilla työntekijöillä on yrittäjähenkisyyttä ja män joustoa tuntuisi organisaatiosta löytyvän. Tai ainakin Trust sitoutumista, joka ei aina välity nuoremmista”, Ahlroth toteaa. Index -kyselyyn vastanneista 93 % oli sitä mieltä, että ”täällä Toinen asia on sitten se, että Siilin asi