HR viesti 5/2015 - Page 40

HR KASVOI AIKUISEKSI ” Yksi muutoksen tekijä on ollut me-henkeä Kuvassa vasemmalta alkaen korostava team building. Tytti Bergman, Veikko Sipola ja Seppo Mansukoski. HENKILÖSTÖHALLINNON EVOLUUTIO MUOVASI SOSIAALIPÄÄLLIKÖISTÄ STRATEGISEN KEHITTÄMISEN AMMATTILAISIA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: OLLI HÄKÄMIES Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry täyttää marraskuussa 25 vuotta. Järjestöaktiivit Veikko Sipola, Seppo Mansukoski ja Tytti Bergman tekevät tiliä vuosista, joiden aikana HR murtautui isosti eturiviin suomalaisissa yrityksissä. Marraskuussa 1990 perustettu HENRY ry on kulkenut pitkän kanmaksusta. HR-vastaavan titteli saattoi olla ”sosiaalipääl- matkan neljännesvuosisadassa. Yhdistyksen syntysanat lau- likkö” ja kustannuspaikkana ”huoltokonttori”. suttiin, kun Henkilöstöhallinnollinen yhdistys (HPY) ja Koulu- ”Tuolloin 1990-luvulla ryhdyttiin aktiivisesti hakemaan tuspäälliköiden Yhdistys (KPY) päättivät yhdistää voimansa. muitakin rooleja, kuten kehittäjän ja johdon partnerin roolit. Fuusiossa oli järkeä, koska mm. tulosjohtamisen myötä kou- Talous oli ensin heikko puoli HR-ihmisten osaamisessa, mutta lutuspäälliköt ja henkilöstöpäälliköt olivat toimineet saman- sekin alkoi parantua”, Sipola toteaa. kaltaisissa tehtävissä kehittämisen, esimiestyön ja johtamisen parissa. Veikko Sipola, yksi yhdistyksen ensimmäisistä puheenjoh- Hyvät pohjat Seppo Mansukoski näkee, että tietoisuuden kasvu tajista, kertoo että aivan alkutaipaleella työtä piti tehdä jo 1980–1990-luvuilla oli nopeaa – ja nousua pohjustamassa oli ihan perusasioiden suhteen. Yrityksissä koettiin, että henkilös- omalta osaltaan jo 1960–70-luvuilla tehty kehittämistyö. töasiat koostuvat etupäässä hallinnollisista hommista ja pal38 HR viesti 5/2015 ”Jäsenmäärä lähti nousuun ja meillä oli ensimmäistä ker-