HR viesti 5/2015 - Page 38

KOLUMNI Kirsi Hanhisalo kehittämispäällikkö Markkinointi-instituutti www.markinst.fi Kirjoittaja on aikuiskoulutuksen asiantuntija ja osaamisen kehittämisen moniosaaja, joka nauttii sekä asiakaskohtaamisista että teorioiden penkomisesta. Hänen intohimona ovat aikuisen oppimisen uudet ratkaisut, joilla varmistetaan yksilöiden uramenestys ja organisaatioiden kilpailukyky. PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ JOHTAA IHMISTÄ, EI PROJEKTIA Onnistunut projekti, joka saavutti sille asetetut tavoitteet sovi- tämä muutospyörre murtavat tällaiset valmiiksi mietityt prosessit. tussa ajassa – onko organisaationne historiassa moista nähty? Pitää olla kyky muuttaa projektisuunnitelmaa nopeasti. Luovuu- Tutkimusten mukaan liiketoiminnan kehitys- ja muutoshankkeista epäonnistuu jopa 70 % ja suomalaisista projektipääl- den ja ketteryyden merkitys kasvaa. Nykyprojektin vetäjällä on liiketoimintaymmärrystä, jonka liköistä vain 8 % katsoo, että heillä on vaadittava toiminnan turvin hän pystyy viestimään kirkkaan tavoitteen ja pilkkomaan kehittämisen osaaminen (CEPIS eCompetence study 2014). projektin ketteriin moduuleihin. Päätöksiä suunnasta ja tekemi- Vaikka projektitehtävissä työskentelee Suomessa tuhansia ihmi- sestä tehdään matkan varrella. Projekti aloitetaan kevyellä suun- siä, onnistunut projekti lipsahtaa monen otteesta. nittelulla, ja tarkistuspisteissä arvioidaan kriittisesti, kannattaako projektia viedä loppuun vai toivatko välitavoitteet jo kaivatun Projektipäällikkö kasvaa potentiaaliinsa lisäarvon. koulutuksessa Jos projekteja on vaikea johtaa onnistuneesti tavoitteeseensa tai 2.  Projektijohtaja hallitsee projektin anatomian jos niissä tavoiteltu tulos vanhenee jo ennen projektin päätöstä, Projektijohtajalla on moderni työkalupakki. Hän on resursoinnin, on aika uudistaa organisaation projektijohtamista. Suosittelen aikatauluttamisen, seurannan ja työvälineiden valinnan ammat- keskittymään siihen, että projektipäälliköistä kehittyy liiketoimin- tilainen. Hän osaa suunnitella ja ohjata projektin teknisesti kohti taa ymmärtäviä projektinhallinnan ammattilaisia, joilla on kyky tavoitetta sekä tietää, millaiset verkostot, budjetit ja raportointi loistaa ihmisten johtajana. Seuraava projektijohtajan pyhä kol- kuhunkin projektiin vaaditaan. Projektiammattilaiselle on sel- minaisuus on perustana projektiammattilaisille suunnatussa Joh- vää, mitkä ovat oman projektin rajapinnat muihin projekteihin ja tamisen erikoisammattitutkinnossa (JET), joka on Markkinointi-­ miten projekti sijoittuu organisaation projekti­portfoliossa. instituutin, Sovelton ja Projektiyhdistyksen suunnittelema. 3.  Valonööri johtaa ihmistä Projektijohtajan pyhä kolminaisuus Menestynyttä projektipäällikköä kuvaa hyvin Frank M ­ artelan Onnistunut projekti edellyttää osaavaa projektipäällikköä. termi valonööri: valo antaa suunnan ja nööri määrää tahdin. Kun projektin vetäjä huolehtii näistä kolmesta asiasta, on Projektipäällikkö ei voi olla pelkkä järjestysmies projektinhallin- ­onnistunut projekti lähellä. tasuunnitelmineen ja seurantataulukoineen; onnistuneet projektit ovat ihmisten aikaansaannosta. Hyvä projektinvetäjä valaisee 1.  Liiketoimintaymmärrys pilkkoo projektiryhmän. Tämä valo valtuuttaa joukot aloitekykyisiksi, kan- projektimammutin paloiksi nustaa uusiin ideoihin ja sytyttää intohimon tekemiseen. Parhaimmillaan projektit ovat liiketoiminnan kasvun tukipilareita Valonööri-projektipäällikkö antaa merkityksen sekä projek- ja muutosjohtamisen operatiivisia toimeksiantoja, joilla taataan te [H