HR viesti 4/2014 - Page 62

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. HR:N TEHTÄVÄ ON TUNNISTAA PIILEVÄT KYVYT Menestyvä ylin johto on helppo tunnistaa – menestyvän kes- joka näkee muitakin värejä kuin mustan ja valkoisen. Kaikki kijohdon kykyjen tunnistaminen sen sijaan on joskus haasteel- sävyt ovat tarpeen johdettaessa ihmisiä ja liiketoimintaa. Yri- lista. HR:n näkemys, työkalut ja yrityksen kulttuuri ovat niitä tyksen menestys pe