HR viesti 4/2014 - Page 61

SKCCC – INHIMILLISTEN VOIMAVAROJEN VALMENNUSTA SKCCC on johdon ja henkilöstön valmentaja – inhimillisten voimavarojen valmentaja. Asiantuntijapalvelujamme ovat Johdon valmennus: johdon coaching, johtoryhmävalmennus ja esimiesvalmennukset sekä SKCCC:n asiantuntija ja valmentaja on psykologi, johdon ja esimiesten työnohjaaja Sampo Kettunen. Kettuselta ja Timo Ropelta ilmestyi syksyllä 2012 yhteistyönä kirjoitettu kirja Halujohtaminen. Henkilöstön valmennus: henkilöstön muutostilanne-, yhteistyöja kriisivalmennukset sekä työnohjaus. Lisätietoja: www.skccc.fi NÄIN MENESTYT MBA- TAI EMBA-OPISKELIJANA Oletko kiinnostunut MBA- tai EMBA-koulutusohjelman suoritta- ”Koulutusohjelman kiinnostavimpia aiheita ovat olleet tie- misesta? Punnitsetko ohjelman investointia siitä saataviin hyö- dolla johtaminen ja innovaatiot johtamisen työvälineinä. Ne tyihin? Työelämän koulutussivusto www.koulutus.fi auttaa! Tu- ovat tulevaisuuden johtamisen tärkeitä elementtejä. Ohjelma tustu sivustolla haastateltujen EMBA-osallistujien kokemuksiin. on mielestäni ollut hyvin kattava ja luonut pohjaa kokonaisval- Päivi Leppänen valmistui kesäkuussa 2014 Jyväskylän yliopiston Avance-johtamiskoulutuksen Executive MBA-ohjelmasta ja kokee opintojen tuoneen varmuutta omaan työhön. ”Jo se, että on suorittanut opinnot loppuun, kertoo ihmisestä paljon. Henkilöllä on kyky ja halua aikatauluttaa kiireistä työelämäänsä omalle vapaaehtoiselle kehittymiselle”, Päivi tiivistää kokemaansa. Tampereen teknillisen yliopiston General Executive MBA -ohjelmassa loppusuoralla oleva Jussi Koivusalo kertoo ohjel- taiselle itsensä kehittämiselle johtajana”, Jussi pohtii. Erityisesti EMBA-opinnot suoritetaan yleensä työn ohessa. Jussi ja Päivi kannustavat ohjelmista kiinnostuneita tarttumaan tilaisuuteen, mutta myös miettimään ajankäyttöään realistisesti.  ”Koulutusohjelman opinnot on mahdollista saada mahtumaan kiireiseenkin aikatauluun, mikäli vain on valmis panostamaan niihin riittävästi”, Jussi kiteyttää neuvonsa opintoja harkitseville. man lukuisten vierailevien luennoitsijoiden olleen talouselämän huippuosaajia. Opintojen myötä Jussi on myös vieraillut Marylandin ja Stanfordin yliopistoissa sekä Piilaaksossa. Lue haastattelut kokonaisuudessaan: www.koulutus.fi/haastattelut Suomessa tarjolla olevia MBA- ja EMBA-ohjelmia löydät osoitteesta: www.koulutus.fi/haku/mbakoulutus MBA- ja EMBA pähkinänkuoressa: – Master of Business Administration (MBA) ja Executive MBA (EMBA) ovat täydennyskoulutusohjelmia. – MBA- ja EMBA-koulutuksia tarjoavat Suomessa ja ulkomailla lukuisat eri koulutusorganisaatiot. – Ohjelmat keskittyvät käytännön päätöksentekoon huomioiden liiketoimintaympäristön. 4/2014 HR viesti 59