HR viesti 4/2014 - Page 60

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. KUKA HOITAA YRITYKSESI PÄTEVYYSASIOITA? Lisääntyvät pätevyysvaatimukset, lain ja työn vaatimat korttikoulutukset, ammattiajoluvat ja henkilöpätevyyksien seuranta, sekä niiden ajan tasalla pitäminen, aiheuttavat ylimääräistä koordinointia ja lisäkustannuksia henkilöstöosastolle. Ulkoistamisella panostetaan erikoistumiseen asiantuntevat kouluttajat huolehtivat heidän kouluttamises- Liiketoiminnan kannalta on järkevää ulkoistaa toiminnot, taan, jolloin koulutusten hallinta, toteutus ja ylläpito eivät jotka eivät kuulu omaan ydinosaamiseen. Luotettavan ja jää itselle tehtäväksi. asiantuntevan yhteistyökumppanin avulla vapautetaan ”Koko prosessin yhtenäistäminen aina ilmoittautumisesta aikaa ja resursseja muuhun toimintaan. Myös pätevyyskou- palautekyselyyn on meidän ydinosaamistamme. Toimimme lutukset sekä koulutusten hallinta on mahdollista ulkoistaa, yhteistyökumppaninanne, koko Suomen alueella, jolloin vas- kun yhteistyökumppanina on asiantuntija. taamme yrityksenne henkilöstön kaikista pätevyysvaatimuk- ”Alertum Oy on suomalainen koulutusyritys, jossa pyritään erinomaiseen asiakaspalveluun ja luotettavuuteen”, kertoo Alertum Oy:n toimitusjohtaja Riku Aho. sista”, kiteyttää Alertum Oy:n koulutuspäällikkö Mika Ahola. ”Meidän avullamme pätevyydet pysyvät voimassa ja ajan tasalla.” Hallitse, hoida ja organisoi yrityksesi pätevyyskoulutukset kustannustehokkaasti Lisätietoja: koulutuspäällikkö Mika Ahola, Alertum ylläpitää rekisteriä koko henkilökuntasi osalta ja mika.ahola@alertum.fi, www.alertum.fi 58 HR viesti 4/2014