HR viesti 4/2014 - Page 59

Työhyvinvoinnista on tulossa osa johtamista Suomalaiset yritykset ovat jatkaneet kaikissa kokoluokissa hyvää kehitystä työhyvinvoinnin johtamisessa. Yhä useammin työhyvinvointi on otettu osaksi liiketoiminnan johtamista ja esimiehille on määritetty työhyvinvoinnin huomioivat tavoitteet, vastuut ja mittarit. Tiedot käyvät ilmi Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 -tutkimuksesta, joka julkaistiin jo viidettä kertaa. MARINA CONGRESS CENTER, HELSINKI 6.11.2014 12.30 – 17.00 Työhyvinvointi on otettu yhä useammin mukaan johdon ja henkilöstöhallinnon (HR) prosesseihin, kuten strategiatyöhön, esimieskoulutuksiin ja kehityskeskusteluihin. Nämä kaikki luovat vahvan pohjan strategisen hyvinvoinnin pitkäjänteiselle kehittämiselle. Strategisen hyvinvoinnin tavoitteellisuus, esimiehille määritetty vastuu ja mittaaminen ovat kehittyneet myönteisesti vuosien 2009–12 tasoon verrattuna. Strategisen hyvinvoinnin investoinnit ovat viimeisten vuosien aikana vähentyneet. Työterveydessä on ollut maltillista nousua, Haasteita – Näkökulmia – Ratkaisuja Liiketoiminta- ja HR-johdolle suunnatussa viidennessä Työhyvinvoinnin TulosFoorumissa keskustelemme siitä, miten tuloksellisesti johtaa työhyvinvointia ja työturvallisuutta. henkilöä kohden vuodessa. Tämä vastaa Seminaarissa viisi ajankohtaista puheenvuoroa mm. professori, hallitusammattilainen Anne Brunila pohtii henkilöstön työhyvinvoinnin taloudellisia vaikutuksia yritykselle. Esimerkkejä tuloksekkaista työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toimenpiteistä kertovat mm. henkilöstöjohtaja Saara Lamberg CGI:stä sekä työterveys ja –turvallisuusjohtaja Kaisa Lehtipuro UPM:stä. n. 1,8 mrd€:n vuotuista investointia Ilmoittaudu heti – paikkoja on rajoitetusti! ()