HR viesti 4/2014 - Page 57

NÄKÖKULMA Paula Mäkeläinen Asiakkuusjohtaja Movendos Oy www.movendos.com https://www.facebook.com/movendos @Movendos Kirjoittaja haluaa tuoda syvempää hyvinvointia työhön pienin arjen askelin. Movendos-valmennuksessa työhyvinvoinnin edistäminen tuodaan osaksi työntekijän arkea samalla, kun työhyvinvointi-investoinnin vaikuttavuus saadaan näkyväksi. Vapaa-ajallaan kirjoittaja liikkuu, luotsaa lastenteatteria ja kynäilee näytelmiä. MUKAVUUSALUEEN TUKALUUS JA TSEMPIN TAIKA Saapunut sähköposti vilkkuu luurissa ja näytön nurkassa. Nel- set työarjenhallintaan ovat paikallaan nekin, mutta jäävätkö jä välilehteä on auki yhtäaikaa, puhelin soi viidesti. Hallin- käytännöt pysyvyksi? Arki nielaisee helposti hyvätkin aikeet ja nan tunne katoaa ja mielen valtaa riittämättömyyden tun- ohjeistukset. ne. Mitä olin tekemässä, minne menossa seuraavaksi? Ser- Tavoitteellisessa muutoksessa henkilökohtaisen valmenta- minaapurilla edellinen ilta on venähtänyt ja unet jääneet vä- jan tuki ja kannustus tuovat paremman ja pysyvämmän loppu- hiin ”yhden” keppanan jäljiltä. Yhdellä on hyvä kunto, mut- tuloksen. Valmentajan ohella tärkein arkista muutosta tukeva ta stressitasot punaisella. Toisella on kunto rapaterässä, mutta ominaisuus on valmennettavan motivaatio. Se ajaa eteenpäin työmotivaatio kohdallaan. silloinkin, kun arjen vastukset kovenevat. Yksilöllinen valmen- Työntekijöiden ominaisuuksien yhdistelmiä riittää loputto- nusohjelma, joka soveltuu valmennettavan elämäntilanteeseen miin. Työnantajien ja organisaatiotapojen kirjo on vähintään ja taustaan on omiaan herättämään motivaation. Kokonaisval- yhtä suuri. Yhteistä työnteon ytimessä ovat yksilö ja tapa, tainen lähestymistapa puolestaan tuo syvyyttä: työhyvinvoinnin miten ihminen toimii ja omaksuu muutoksia arjessa. Useim- näkökulmasta p