HR viesti 4/2014 - Page 52

POMOLLE KOMPASSI? UUSI RATKAISU TUO JOHTAMISEEN UUDENLAISTA POTKUA – TITTELIIN KATSOMATTA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: QUESTBACK OY Työelämän murros tuo mukanaan uudenlaisen suhtautumisen johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn – sekä myös näiden asioiden mittaamiseen ja arvioimiseen. Vanha ”kulmahuoneesta kajahtaa” -ajattelu on muuttumassa etenkin pienissä ja vikkelissä asiantuntijaorganisaatioissa, joissa työt suunnitellaan ja organisoidaan itse. Tästä huolimatta 360-tapaiset johtajuuden arviointityökalut ovat keskittyneet ylemmän tason johtajiin. Palautteenhallinnan asiantuntija Questback alkoi miettiä, olisi- kaisun viemisessä yrityksiin. Ensimmäinen yhteistyö syntyi ko syytä päivittää mittaristo uudelle aikakaudelle. Henkilöstön HRM Partnersin kanssa, jonka ajatukset kävivät hyvin yksiin kehittämisen ja asiakaskokemuksen työkalujen parissa työs- Questbackin väen kanssa. Valmentaja Rea Klingberg kertoo, kentelevä Juhamatti Muuraiskangas Questbackilta kertoo, et- että HRM-markkinassa puhuttaa paljon vaikuttavuus, mutta tä yrityksessä on tehty vuosia työtä erilaisten HR:ään liittyvien konkreettisista mittareista on välillä pulaa. asioiden kanssa ja tämä kokemuspohja auttoi kehittämään ”Johtajuus on murroksessa ja uudistumista haetaan. Tälle Leadership Compass -nimisen ratkaisun. Nimensä mukaises- muutokselle tarvitaan myös sopivia mittareita”, hän toteaa. ti se kertoo, missä mennään johtamisen osalta – sijainnin ja HRM Partners räätälöi tuotteeseen oman lisäosion: Leadership suunnan selvitys käy tarvittaessa nopeastikin, ilman viikkojen Snapshot tarjoaa johtajalle ajanmukaisen kysymyspatteriston tai kuukausien taustatyötä. oman kehittämisen tueksi. ”Snapshotin avulla on mahdollista ”Halusimme ratkaisun, josta on hyötyä kaikille ihmisille, tehdä näkyviksi uudistumisen kannalta kriittiset asiat ja toden- jotka joutuvat johtamaan työnsä puitteissa – kompassia ei taa myöhemmin myös coachingin tai muun kehittämisohjel- ole suunnattu pelkästään ylimmälle johdolle”, Muuraiskangas man tulokset.” toteaa. Pilottia pukkaa Esimies peilin edessä Muuraiskangas ja Klingberg kertovat, että yhteistyö on ollut Muuraiskankaan mukaan etenkin tässä taloudellisessa tilan- hedelmällistä ja ensimmäinen varsinainen asiakaspilotti on teessa on pakko tunnustaa, että tuloksen tekevät viimekä- käynnistymässä. Muuraiskangas kertoo, että vieraillessa dessä ihmiset: kun johtaminen on kunnossa, työ sujuu aivan potentiaalisten asiakasyritysten luona huomaa, että joka puo- eri tavalla. lella tuntuu olevan muutosta ilmassa. ”Työntekijät sitoutuvat paremmin työnantajaan, jolla joh- ”T