HR viesti 4/2014 - Page 51

KUVA: TIETO man: yksi avain umpisolmuihin voisi tulla transformationaalisen johtamisen muodossa. ”Transformationaalinen johtaminen on osoittautunut hyväksi työkaluksi jo lyhyessäkin projektissa”, toteaa Tikka, joka johtaa teollisen internetin vallankumousta Tieto Oyj:ssä. Tikka on käyttänyt lähestymistapaa esimerkiksi työskennellessään kasvuyritysten kanssa. Kuningasajatuksena on, että ryhmä oppii yhdessä, kulkee muutoksen läpi yhdessä – ja vahvistuu matkalla. Transformationaalisen johtamisen juuret yltävät toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, jolloin tutkittiin mm. erilaisten sotilasryhmien suoriutumista taisteluissa. Tutkijat halusivat saada selville, miksi jotkut tiimit ylittivät itsensä, kun taas toiset epäonnistuivat pahasti. ”Tutkimus paljasti, että kulttuurista riippumatta kaikilla ihmisillä on sama käsitys erinomaisesta vuorovaikutuksesta. Kun tämä toteutetaan käytännössä, projektin tulokset ovat erittäin hyviä.” Tikka listaa neljä kulmakiveä, joiden varassa projekti saa siivet alleen: arvostuksen osoittaminen, luottamuksen rakentaminen, ihmisten inspiroiminen/ motivoiminen ja oppiminen yksilöinä ja yhdessä. ”Tärkeää prosessissa on, että nämä neljä vaihetta käydään läpi järjestyksessä ja liikoja kiirehtimättä. Projektin vetäjä ei esimerkiksi voi rakentaa luottamusta ennen kuin on osoittanut projektin jäsenille arvostavansa näitä.” Jos projektin johtajalla on malttia käydä kaikki neljä rastia läpi, tiimin koheesio nousee uudelle tasolle: ryhmä on utelias, avoin, oppii kokemastaan ja pystyy jakamaan negatiivisiakin kokemuksia. ”Tästä seuraa, että joukko on valmis lähes mihin tahansa. Esimerkiksi vuodenkin mittainen rankka projekti pystytään viemään lävitse hyvin tuloksin”, Tikka uskoo. ”Transformationaalinen johtaminen on osoittautunut hyväksi työkaluksi jo lyhyessäkin projektissa”, toteaa Tikka, joka johtaa teollisen internetin vallankumousta Tieto Oyj:ssä ja lupaa kertoa aiheesta lisää marraskuussa pidettävillä Projektipäivillä. Taneli Tikka on Projektipäivien 2014 yksi Key Note -puhuja. 4/2014 HR viesti 49