HR viesti 4/2014 - Page 48

PUHUTKO PROJEKTIA, HABLAATKO HOOÄRRÄÄ? TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: 123RF HR:n ja projektiosaajien välissä on usein näkymätön seinä. HR viesti kysyi asiantuntijoilta, mitä asialle pitäisi tehdä. Monessa talossa HR toimii ikään kuin omana erillisenä saarekkeenaan – ja myös projektit nähdään ikään kuin irrallisina lauttoina, jotka saapuvat jostain ja katoavat taas. Toimitusjohtaja Taina Rämö-Korpinen Suomen Projekti-instituutti Oy:stä myöntää ongelman olemassaolon. ”Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa ei juuri synny luontevaa vuoropuhelua HR:n ja projekti-ihmisten välillä. Tavoitteet eivät kohtaa ja puhutaan ikään kuin eri kieltä.” ”Osaamisen kehittämisjärjestelmät ovat käytössä, mutta ne eivät aina toimi projekteissa.” Rämö-Korpisen mukaan ongelmaa ei varsinaisesti helpota se, että kumpikin leiri puhuu ”vähemmistökieltä”. Yrityksen kuin yrityksen ”virallinen” kieli kun on liiketoiminnan kieli, jonka bisnesjargonilla kaikki asiat perustellaan. Näin sekä HR- että projektiväellä voi olla ongelmia myös kulmahuoneessa – siellä halutaan kuulla kylmää liiketaloudellista järkeilyä, eikä juuri muita murteita sallita. 46 HR viesti 4/2014