HR viesti 4/2014 - Page 41

dyntää leaniä prosessien kehitykseen ja niiden toimivuuden Tiukasti kiihdytyskaistalla mittaamiseen. Miten lean-ideologia sitten juurtuu Suomeen tulevaisuudessa? ”Tätä silmällä pitäen aiomme kouluttaa yrityksen kaikki tuotannosta vastaavat henkilöt vähintään Green Belt -tasolle.” – Isomäki uskoo, että kiinnostus leaniä kohtaan kasvaa nyt jatkuvalla syötöllä – ja että yhä useammat organisaatiot tulevat hyödyntämään sitä omassa kehitystyössään. ”Näyttöä tehokkuudesta löytyy sekä suoma- Miten tämän voisi tehdä paremmin? Kouluttaja Isomäen mukaan Green Belt -ryh- ”Kiinnostus leaniä mien luotsaaminen on mielekästä, koska eri- kohtaan kasvaa Leanin on kuitenkin selvitettävä jokunen nyt jatkuvalla kanto kaskessa, ennen kuin kokonaisvaltaisem- tyyppinen prosessien kehittäminen on hänellä aina ollut sydäntä lähellä. ”Jo toimiessani linjaorganisaatiotehtävissä syötöllä.” laisista organisaatioista että maailmalta.” masta Suomen-valloituksesta voidaan puhua. Yhtenä ongelmana Isomäki mainitsee sen, että mietin aina, voisiko tämän asian tehdä jollain osassa organisaatioita ei vielä tänä päivänä lailla paremmin. Lean Six Sigma tuo erittäin nähdä menetelmällä saavutettavia hyötyjä. Täl- toimivan filosofian lisäksi koko joukon hyödyllisiä työkaluja, löin toimenpiteet voivat jäädä yksittäisten henkilöiden puur- joilla oikeasti saa tuloksia aikaiseksi.” tamiseksi – mutta oli sitten kyseessä lean tai joku muu mene- Green Belt -kouluttajana Isomäki kokee voivansa jakaa tätä osaamista eteenpäin – ja samalla oppii aina jotain uutta itsekin. ”Täydellistä prosessia ei ole vielä vastaan tullut, aina löytyy jotain parannettavaa.”   telmä, koko organisaation tulisi vetää samaan suuntaan. ”Tehokkaimmillaan lean on kytketty olennaiseksi osaksi strategiaa, ja sitä kautta otettu käyttöön koko organisaatiossa, oli sitten kyse teollisesta toiminnasta, asiantuntijatehtävistä tai palveluista.” 4/2014 HR viesti 39