HR viesti 4/2014 - Page 39

Lean on vahva trendi yritystoiminnassa. Kun yritystä ja toimitusketjua tarkastellaan kokonaisuutena, tämä vaatii paljon erityisesti johdolta ja esimiehiltä. Laatukeskuksen vanhempi konsultti Juha Isomäki kuitenkin rohkaisee suomalaisia yrityksiä loikkaamaan rohkeasti lean-maailmaan. ”Suurimmalla osalla yrityksiä kilpailutilanne on edelleen tiuk- Isomäki itse toimii Laatukeskuksen Lean Six Sigma Green kenemassa. Tällöin prosessien kehittäminen kilpailijoita nope- Belt -kouluttajana. Kyseinen koulutus sisältää neljä kaksipäi- ammin nousee arvoon arvaamattomaan”, Isomäki toteaa ja li- väistä valmennusta sekä valmiiden Green Belt -projektien esit- sää, että samaa pätee myös palveluihin. Rimaa nostaa enti- telypäivän. Jokainen osallistuja valitsee omalta vastuualueel- sestään se, että asiakkaat vaativat yhä parempaa vastinetta taan sopivan projektityön, jonka avulla uusia oppeja testataan rahoilleen. tutussa ympäristössä. ”Kun katse saadaan jatkuvan säästämisen sijasta järke- ”Valmistuneilla projekteilla on saatu erittäin merkittäviä vämpään tekemiseen, niin hukka vähenee tuloksia aikaiseksi, joten usko menetelmän ja kaikki hyötyvät tehokkaampien prosessien tehokkuuteen kasvaa jatkuvasti”, ke