HR viesti 4/2014 - Page 36

KOLUMNI Arto Eskelinen Johtamisen konsultti Reaktor Innovations Oy www.reaktor.fi Kirjoittaja kehottaa johtajia näkemään maailman uudella tavalla ja siirtymään seuraavalle tasolle. JOHTAJUUDEN SEURAAVALLE TASOLLE Esimiesuran alussa panostamme taitoihimme ihmisten johtami- dyntäen. Kun palkitsemisjärjestelmä perustuu henkilökohtais- sessa. Opimme, kuinka ihmisiä motivoidaan, ja kuinka hanka- ten tavoitteiden saavuttamiseen, eivät virkistyspäivän tiimileikit lissa tilanteissa toimitaan rakentavasti. Näillä taidoilla saam- muuta organisaatiota tiimikeskeiseksi. Todellinen muutos vaatii me ihmiset viihtymään paremmin ja suoriutumaan tuloksellisemmin kulloisissakin olosuhteissa. Johtajaksi kasvamisen seuraava vaihe on oppia muuttamaan olosuhteita. Brittiläisen johtamisgurun John Seddonin mukaan 5 % organisaation tuloksesta selittyy yksilöiden välisillä rakenteiden muuttamista. Haaste on ymmär- ”Johtajuuden seuraavalle tasolle siirtyminen alkaa maailman näkemisestä uudella eroilla, 95 % määräytyy rakenteista. Menes- tavalla.” tyvän johtajan on siis hallittava olosuhteiden muuttaminen rakenteita muokkaamalla. Sisäiset rakenteet ovat organisaation käsitys siitä, kuinka toimintaympäristössä parhaiten pärjätään. Rakenteita ovat esi- tää mihin jonkin rakenteen muutos vaikuttaa ja miten.  Johtajuuden seuraavalle tasolle siirtyminen alkaa maailman näkemisestä uudella tavalla. On luovuttava jaa-ongelma-osiin-ja-ratkaiseosien-ongelmat ajattelusta. On opittava näkemään kokonaisuuksia ja monimutkaisia syyseuraus-suhteita. On myönnettävä, että on asioita, joita emme vielä tiedä. On uskallettava liikkua, vaikka lopputulosta ei aina voi etukäteen ennustaa. Kaiken tämän luopumisen jälkeen saat uudenlaisen vapau- merkiksi yrityksen sisäiset prosessit, käytännöt ja toimintata- den. Uskallat tarkastella asioita perustuen tosiasioihin usko- vat, työkalut, työtilojen järjestelyt, palkitsemisjärjestelmä ja tii- musten sijaan. Tutkit uteliaasti todellisuutta maksimoiden oppi- mijaot. misen. Saat aikaiseksi liikettä. Johdat organisaatiosi menestyk- Rakenteet vaikuttavat työn tuloksiin ratkaisevasti. Ihmiset pyrkivät menestymään olemassa olevia rakenteita hyö34 HR viesti 4/2014 seen tekemällä oikeita asioita. Joko sinä olet valmis siirtymään seuraavalle tasolle?