HR viesti 4/2014 - Page 35

korkala toteaa. Tämä riippuu luonnollisesti työn luonteesta, yrityksen tilanteesta ja kulttuurista. ”Uskon, että yhä useampi yritys ymmärtää kertoa kokonaispalkitsemisesta eli ei siis vain kuukausipalkan suuruutta, vaan yrityksen käytössä olevista rahanarvoisista eduista ja muista palkitsemistavoista. Myös aineettomien palkitsemistapojen merkitys kilpailuvalttina kasvaa entisestään.” Samassa veneessä – vai lentokoneessa? Santander Consumer Finance Oy otti palkitsemiseen yhteisöllisen ja proaktiivisen näkökulman ja tämän seurauksena koko henkilöstö pääsee nyt syksyllä tutustumismatkalle Santanderin pääkonttoriin Madridiin. Matka on palkinto tavoitteiden saavuttamisesta, kertoo henkilöstöpäällikkö Teija Nousiainen. ”Halusimme osallistaa ja aktivoida koko henkilökunnan mukaan yhteiseen kehittämiseen ja yrityksen vision, ’Teemme enemmän’, saavuttamiseen. Ensisijaisena tavoitteena oli asiakkaan odotusten ylittäminen ja oman panoksen merkityksen Johtaja coaching ymmärtäminen tavoitteen saavuttamisessa”, Nousiainen toteaa. Samalla haluttiin lisätä uskallusta kokeilla uutta ja kyseen- Esimies alaistaa, sekä lisätä koko organisaation myyntihenkisyyttä. Johtoryhmä Ylitä itsesi! Tuumasta toimeen: santanderilaiset rakensivat pitkäjänteisen koulutusohjelman teemalla ’Teemme enemmän’. Ohjelman aikana käsiteltiin itsensä ylittämistä ja sen vaikutuksia akselilla SKCCC MINÄ-ME-ASIAKAS. ”Opettelimme sitä, mitä enemmän tekeminen tarkoittaa arjessamme. Valmennuksen aikana henkilöstön ymmärrys myyntihenkisyyden merkityksestä lisääntyi huomattavasti ja se siirtyi luontevasti käytäntöön”, Nousiainen toteaa. Samalla panostettiin jatkuvasti asiakaspalvelun, prosessien ja koko henkilökunnan osaamisen kehittämiseen ja luotiin sisäisiä laatutavoitteita palvelun kehittämiseksi. Lisäksi perustettiin Ambassadors-ryhmä, jonka jäsenet vievät jatkuvasti asiakaskokemuksen viestiä eteenpäin organisaatiossa. Työpaikan seuratuin indeksi Elä enemmän -indeksin avulla taas seurattiin asiakastyytyväisyyden kehittymistä tuotteittain koko asiakassuhteen elinkaaren aikana. Tuohon indeksiin sidottiin myös Madridin lentolippujen kohtalo: mikäli asetetut tavoitteet saavutetaan ja asiakastyytyväisyysindeksi kehittyy positiivisesti, syksyllä l