HR viesti 4/2014 - Page 26

KOLUMNI Simo Routarinne Vuorovaikutusmuotoilija Proimpro Oy:n toimitusjohtaja www.proimpro.fi Kirjoittaja haluaa kouluttaa oivalluksen ja ilon kautta! MITEN HUONOSTA JOHTAJASTA SAADAAN HYVÄ JOHTAJA? Huono johtajuus on ollut jo pitkään puhuttu aihe sekä medi- voisi yllättää kaikki hauskasti, jos juuri ennen puheesi viimeistä assa (huono ilmapiiri työpaikalla sekä huono johtaminen ovat lausetta muka kumartuisit yskimään ja laittaisit salaa tämän työelämän suurimpia haasteita HS 14.9.14) , että eri alojen nenääsi ja lopettaisit muuten ihan tavallisesti puheesi.” Opet- ammattilaisten kohtaamisissa. Myös vetämissäni vuorovaiku- taja nousi ja lähti huoneesta, eikä rehtori sanonut yllätykseltään tuskoulutuksissa nousee usein keskusteluissa esiin huono joh- sanaakaan. tajuus ja johtajan vuorovaikutustaidot – nimenomaan puutteet niissä. Mieleeni on erityisesti jäänyt erään opettajan kertomus. Kevätjuhlapäivänä opettajamme hikoili jännityksestä odottaessaan rehtorin puhetta. Siitä itse asiassa riippuisi, jäisikö hän kouluun vai ei, niin hän oli päättänyt. Jos rehtori ei käyttäisi Hän kertoi koulunsa rehtorin olevan autoritatiivinen, muodol- nenää, hänen olisi helppo lähteä. Se oli hänen viimeinen yrityk- linen, jäykkä ja negatiivinen. Rehtori tyrmäsi säännönmukai- sens