HR viesti 4/2014 - Page 22

AMMATTITAITOA VERKOSTA TEKSTI: JARKKO BÖHM KUVAT: 123RF Suomalaiset yritykset eivät enää kilpaile osaavista työntekijöistä ainoastaan Suomen rajojen sisällä, sillä kilpailu osaavasta työvoimasta on globaalia. Kun taitava tekijä on saatu organisaatioon, hänestä kannattaa pitää kiinni ja hänen osaamiseensa kannattaa investoida. Verkkokoulutus antaa siihen uudenlaisia mahdollisuuksia. Työelämä on muuttunut kauttaaltaan nopeatempoiseksi. Kär- ”Vaihtoehtoja on lukuisia ajatellen kuinka monella eri toi- ryillä pysyäkseen täytyy osaamistaan kehittää jatkuvasti. Op- mialalla Suomessa työskennellään. Tarpeet ovat hyvin erilai- piminen onkin elämänpituinen prosessi, joka koskettaa yhä sia myös siinä, haetaanko koulutusta juuri työelämään saa- useampaa työntekijää. puneelle henkilölle vai jollekin, joka on ollut jo pidempään Nykyaikana on tarjolla monenlaisia koulutusmuotoja ja uralla”, Rengstedt sanoo. -mahdollisuuksia. Yritykset ja organisaatiot ovat innostuneet Digital Lessons Finland Oy on erikoistunut tuottamaan digi- ostamaan erilaisia koulutuspalveluita ulkopuolisilta palvelun- taalisia sisältöjä ja verkkokoulutusratkaisuja yritysten käyttöön, tuottajilta. ja heidän päämääränään on auttaa organisaatioita kehittä- Koulutus.fi-verkkosivusto on suunnattu työelämässä mukana oleville ihmisille, ja siitä vastaa viestintäpäällikkö Eveliina mään henkilöstöään digitaalisin keinoin. ”Asiakkaamme käyttävät verkkokoulutuksia lähiopetuk- Rengstedt. Yritys ei järjestä koulutusta itse, vaan se kokoaa seen orientoitavana tai sitä myöhemmin tukevana lisänä, mutta sivustolle tietoa koulutusmahdollisuuksista työelämässä oleville usein ne toimivat itsenäisinä E-learning -paketteina”, asiakkuus- henkilöille. Tarjonta vaihtelee esimerkiksi yhden päivän Excel- päällikkö Tiina Manner Digital Lessonsilta kertoo. pikakurssista organisaation esimiehille suunnattuun pidempiaikaiseen valmennusohjelmaan. 20 HR viesti 4/2014 Digital Lessonsilla myös asiakkuuspäällikkönä toimiva Kati Soini jatkaa, että verkko on hyvä työväline, kun organisaa-