HR viesti 4/2014 - Page 18

PEILIN EDESSÄ – Kemiran johtajuuden itsearviointityökalu Neljä kysymystä johtajille – itsetuntemuksen parantamiseksi 1. Millainen on minun oma, henkilökohtainen johtajuuspotentiaalini? 2. Kuinka oma persoonallisuuteni vaikuttaa käyttäytymiseeni työpaikalla? 3. Mitkä tekijät nostavat motivaatiotasoani? 4. Mitkä tekijät laskevat motivaatiotasoani? Kolme kysymystä johtajille – organisaatiokehityksen tueksi 1. Onko meillä riveissä tarpeeksi johtajuuspotentiaalia yrityksen strategian läpiviemiseksi? 2. Onko ”johtajuuspenkillämme” sopiva tasapaino? 3. Mitä vahvuuksia ja puutteita meillä on verrattuna alan muihin toimijoihin? Lähde: Raisa Jyrkinen, Kemira Oyj ”Samalla esimiehet saavat hyviä työkaluja omaan työhönsä ja osaavat esimerkiksi paremmin selvittää, mitkä asiat motivoivat heidän alaisiaan ja mitkä taas eivät.” Palaute koko ruljanssin läpikäyneiltä on ollut hyvin positiivista, Jyrkinen kertoo – ja mikä parasta, se on antanut Kemiralla paljon tietoa siitä, mihin johtamisosaamisiin pitää tulevaisuudessa panostaa. ”Tämä prosessi on antanut meille hyvän pohjan priorisoinneille ja voimme edetä kehitysohjelmien kanssa. Tulemme myös kehittämään sekä ulkoista että sisäistä rekrytointia, jotta varmistamme, että uusilla esimiehillä on meille kriittistä johtamisosaamista.” Miten erottua joukosta? Juoksuhaudan pohjalle ei ole varaa jäädä makaamaan enää kenenkään, sen verran hurjaksi globaali taistelu talentista uhkaa äityä. Kemira on Suomessa iso kala, mutta kansainvälisillä vesillä pieni – miten osaajat napataan fir- 16 HR viesti 4/2014