HR viesti 4/2014 - Page 16

kirkkaana mielessä, kenelle niitä timantteja tehdään: haussa Vaikka opetustyö oli innostavaa, Jyrkinen hakeutui oppi- on talenttia Kemiran tarpeisiin, eikä minkään yksittäisen yksi- misen ja muutosjohtamisen kehittämistehtäviin IBM:ään vuosituhannen alussa. Seitsemän IBM-vuo- kön tarpeisiin. den jälkeen hän siirtyi Kemiran Pulp ”Esimiesten pitää osata luopua osaavista tekijöistä silloin, kun heidän kykyjään tarvitaan muualla. Tämä mahdollistaa puolin ja toisin osaamisen ja parhaiden käytäntöjen leviämisen yrityksessä”, Jyrkinen toteaa. ”Pomot pakotetaan peilin eteen ja kysymään itseltään potentiaaliin, persoonallisuuteen ja motivaatioon liittyviä syvään One Size Fits All? luotaavia kysymyksiä.” & Paper -liiketoimintayksikön henkilöstön kehittämispäälliköksi – ja samassa talossa ollaan yhä, pari oksaa ylempänä vain. Kulttuurit erilaisia, ihmiset samanlaisia Jyrkinen on työskennellyt Kemirassa Jyrkinen toteaa, että oikeastaan jo vuodesta 2007 – joista viimeiset kaksi IBM:ssä ollessaan hän alkoi ajatella, vuotta nykyisessä tehtävässä. Tuona aikana henkilöstön osaa- että ihmisen välisessä kanssakäymisessä erilaiset persoonal- misen kehittämisestä on tullut yhä kriittisempi osa yrityksen lisuuteen liittyvät tekijät menevät kulttuuristen tekijöiden ohi strategiaa. Jyrkinen katsoo, että haastavinta – ja samalla monessa asiassa. myös kiinnostavinta – hänen työssään on rakentaa ratkaisuja, ”Ihmisillä on oma persoonallisuutensa, joka vaikuttaa jotka toimivat mallikkaasti, vaikka ihmiset tulevat eri kulttuu- ajatteluun ja kommunikointiin muiden kanssa. Kulttuuriteki- reista ja omaavat mm. erilaisen kokemuspohjan ja ajatusmaa- jät ja kulttuurisidonnaiset normit toki vaikuttavat kanssakäymi- ilman. seen, mutta kansainvälisessä yrityksessä tulisi välttää stereo- Jyrkinen itse on esimerkki siitä, että moderni työelämä ei ole yhden ja saman sorvin ääressä kykkimistä. Hän opiskeli typioita tai haasteiden selittämistä pelkästään kulttuuritekijöillä.” kasvatustieteitä Joensuun yliopistossa ja valmistui opettajaksi Entä sitten yrityksen ”persoona” eli yrityskulttuuri? Jyrki- 1996. Opetushommia tuli tehtyä kaikkiaan 10 vuotta, joista sen mukaan yritys- ja toimialakohtaiset erot voivat olla suu- ensimmäiset viisi opintojen yhteydessä. Kaikki alakoulun luo- riakin, mutta yleisesti ottaen arvot muodostavat yrityks [