HR viesti 4/2014 - Page 14

”Yhä enemmän talossa pyritään edistämään valmentavaa johtamista.” Osaamisen johtamisessa on vielä pitkä tie kuljettavana. Kemi- ”Se kaikkein tärkein asia tässä on tavoitteiden asetanta – ran osaamisen kehittämisestä vastaava johtaja Raisa Jyrkinen ja kehityskeskusteluprosessi”, Jyrkinen linjaa. Kehityskeskuste- uskoo, että Talent management -sammiosta riittää ammennetta- lujen piirissä ovat jo kaikki yrityksen valkokaulustyöntekijät ja vaa vielä pitkäksi, pitkäksi aikaa. yhä enenevässä määrin myös blue collar -puolta. Tavoitteena ”Nyt ollaan tilanteessa, jossa yrityksissä kyllä osataan jo on saada kehityskeskustelujen piiriin 95 prosenttia kaikista tunnistaa johtajapotentiaali aika hyvin. Haasteena onkin se, yhtiön 40 maassa työskentelevästä noin 4 600 työntekijästä että miten potentiaalia oikeasti kehitetään eteenpäin fiksulla vuoteen 2015 mennessä. tavalla”, Jyrkinen toteaa. Jyrkinen itse puhuu paljon tavoitteista, joita kohti kuljetaan ”Performance Managementin lisäksi meille tärkeitä prosesseja osaamisen kehittämisen kannalta on seuraajasuunnittelu- yhdessä. Kun matkan varrella tulee vastaan yllätyksiä, tarvi- prosessi, joka käsittää myös tulevaisuuden johtajapotentiaa- taan joustavuutta – mahdollisuutta reagoida muutoksiin no- lien tunnistamisen”, Jyrkinen toteaa. peasti ja tehokkaasti. Kemirassakin on jouduttu viime aikoina tekemään kovia päätöksiä ja yt-neuvottelut ovat myllertäneet Sormet savessa oppien väen mieliä myös täällä. Kaikesta huolimatta yhteishenki on Raisa Jyrkinen huomauttaa, että kaikilla työntekijöillä on edelleen hyvä ja lippu korkealla, Jyrkinen uskoo. oikeus kehittyä työssään – ja myös velvollisuus kehittyä. Kehi- ”Jotenkin muutosten keskelläkin näkyy selvästi ihmisten tyspolkuja onkin sitten useita: Kemiran kohdalla on huomattu, halu tehdä työnsä hyvin. Joka puolella näkee esimerkkejä että vanha 70/20/10-sääntö pitää hyvin kutinsa. 70 % yksi- venymisestä”, hän kiittelee. lön oppimisesta tapahtuu itse työn parissa, 20 % tulee palautteen ja verkostojen kautta ja vain 10% opista saadaan varsi- Satsaa omaan porukkaan Jyrkinen näkee, että kemiralaiset ovat edelleen erittäin sitou- naisista koulutuksista. Työntekijän tulee itse ottaa vastuu oman kehityspolkunsa tuneita työhönsä ja asiakkaisiin ja talossa on vahva tekemi- suunnittelusta ja toteutuksesta, mutta yksin näiden asioiden sen meininki. Vaikka maailman merillä myrskyää, yhtiössä on kanssa ei jää kukaan: valittu se tie, että omaan väkeen satsataan ja porukkaa kehitetään tiukkoinakin aikoina. 12 HR viesti 4/2014 ”Esimies tukee tässä työssä ja pitää huolta siitä, että työntekijä saa mahdollisuuden.” Samalla esimiehen tulee pitää