HR viesti 3+4/2018 - Page 65

HYVINVOIVA TYÖNTEKIJÄ ON YRITYKSEN TÄRKEIN VOIMAVARA KUVAT: VIERUMÄKI – SUOMEN URHEILUOPISTO / KUVAPANKKI Vierumäki on toiminut edelläkävijänä yli 30-vuotta yritysten työhyvinvoinnin edistämiseksi. Teemme aktiivisesti työtä ihmis- ten terveyden edistämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn varmis- tamiseksi. Maailma muuttuu ympärillä jatkuvasti ja ihmis- ten hyvinvoinnista on tullut merkittävä tekijä osana yritysten menestymistä. Samoin kun asiakasyrityksemme joutuvat muu- toksen kautta vastaamaan koventuneeseen kilpailutilantee- seen, niin mekin kehitymme ja uudistumme jatkuvasti palvel- laksemme asiakkaitamme paremmin. n Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan Vierumäen uudesta työhyvinvointimallista, Happy Healthy People, ole yhteydessä Purasen Jariin, Suomen Urheiluopisto, Vierumäki, jari.puranen@vierumaki.fi Lisätietoja: www.vierumaki.fi VTT SAI TULOKSIA PANOSTAMALLA JAKSAMISEEN VTT:llä sairauspoissaolot on pystytty pitämään hyvällä tasolla ja toimenpiteitä tämän eteen on tehty paljon. Kun haluttiin vielä käyttöön matalan kynnyksen palvelu henkisen jaksaminen avuksi, VTT valitsi kumppaniksi Auntien. Henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Ek-Petroff kertoo VTT:n kokemuksista. ”Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tut- kimus- ja teknologiaorganisaatioista. Sairauspoissaolot ovat VTT:llä pysyneet matalina erilaisten toimenpiteiden a ­ nsiosta. Vuosi sitten halu- simme kiinnittää huomiota jaksamiseen, sillä asiantuntijaorganisaati- ossa työnimu saattaa kuin varkain johtaa jopa uupumiseen. Työ vie mukanaan ja päivät venyvät mielenkiintoisten hankkeiden parissa hel- posti”, kertoo Sari Ek-Petroff, henkilöstön kehittämispäällikkö. VTT:n tärkein voimavara on ihmiset, asiantuntijat, ja siksi olimme pohtineet jo pitkään, miten voisimme tukea henkilöstöämme jaksamaan ja voimaan paremmin. Yhteistyömme työterveyden kanssa on aina ollut tiivistä, mutta koimme tarvetta myös matalamman kynnyksen avulle. Auntien helposti lähestyttävä palvelutarjonta vastasi tarpeeseemme. Aloitimme yhteistyön pilotilla, jonka suosio yllätti. Palaute on ollut positiivista niin osallistujilta kuin muualta organisaatiosta. Osallistujat ovat pystyneet tekemään isojakin muutoksia elämässään sekä laskemaan stressitasoaan. Auntie on osa VTT:n henkilöstölle tarjoamaa palveluvalikoimaa, ja ihmiset voivat itse ilmoittautua mukaan palveluun. ”Meille on tärkeää, että voimme tukea luovaa ja vaativaa työtä tekeviä tutkijoita ja asiantuntijoitamme”, sanoo Ek-Petroff.” n VTT:n Sari Ek-Petroff ja Auntien CEO Mervi Lamminen. Lisätietoja: www.auntie.fi 3–4/2018 HR viesti 65