HR viesti 3+4/2018 - Page 63

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TUTKINTO UUDISTUI Valmenna itsesi HR:n huipulle ja liiketoiminnan ytimeen uudistuneessa Henkilöstöjohtamisen koulutuksessa, jossa on aiempaa enemmän valinnaisuutta. Analysoit oman organisaatiosi käytäntöjä, kytket henkilöstöjohtamisen tiiviisti liiketoimintaan ja osallistat ohjatusti organisaatiosi muut avainhenkilöt kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Halutessasi saat henkilökohtaista coachingia, jossa etsitään ratkaisuja omiin ja organisaatiosi tavoitteisiin. Opiskeluryhmässä myös verkostoidut ja vaihdat ajatuksiasi muiden henkilöstöjohtamista opiskelevien kanssa. ”Koulutuksen anti juurtui heti käytäntöön, koska sovelsin kaikki harjoitukset omaan työhöni Maanmittauslaitoksella”, Henkilöstöjohtamisen tutkinnon opiskellut henkilöstöpäällikkö Katri Vermanne kertoo. •  Kesto 12 kk •  Laajuus 25 ov / 36 op •  8–10 koulutuspäivää, ohjattua etäopiskelua 7–10 h/vko Markkinointi-instituutin Henkilöstöjohtamisen tutkinto soveltuu vaativissa henkilöstöjohtamisen tehtävissä toimiville tai toimineille. n Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: Markinst.fi -> Henkilöstöjohtamisen tutkinto TYÖHYVINVOINTIA TÖIDEN SEURANNALLA Palkkio on harvoin työntekijöiden suurin motivaatiotekijä. Se, palaute ja palkkiot hyvästä suorituksesta lisäävät oman työn mikä omassa työssä koetaan tärkeimmäksi, riippuu tietysti merkitystä ja viestivät työnantajan aidosta kiinnostuksesta ja alasta ja työntekijästä itsestään. Parhaat motivaatiotekijät arvostuksesta työntekijän työpanokseen. Hyödyllinen palaute löytyvät silti työntekijän sisäisestä motivaatiosta – siitä, ja tieto töiden etenemisestä myös motivoivat pitkäkestoisissa miten palkitsevaksi ja merkitykselliseksi työ koetaan palkan tai haastavissa projekteissa muistuttamalla, että omalla kaltaisesta ulkoisesta palkkiosta riippumatta. työpanoksella on merkitystä lopputuloksen kannalta. n Motivaatio on merkittävä tekijä työntekijöiden Lisätietoja: www.jotbar.fi hyvinvoinnissa. Hyvä työmotivaatio tutkitusti vähentää työuupumusta, kun taas huono tai heikko työmotivaatio saadaan myös työhyvinvointia parannettua yrityksessä. Miten yritys voi lisätä työntekijän työmotivaatiota? Positiivista työmielikuvaa ei voi luoda väkisin, vaan motivaatiota tulee kehittää johtamiskäytännöillä ja vaikuttavat siihen lisäävästi. Kasvattamalla työmotivaatiota työympäristöllä. Työntekijöitä yksilöllisesti kohteleva johtamistyyli, itseohjautuvuus, itsenäiseen ajatteluun rohkaiseminen ja päätöksentekoon osallistaminen tuottavat yleisesti hyviä tuloksia henkilöstön tyytyväisyydessä. Töiden seurannalla työntekijöille voidaan antaa itseohjautuvuutta, mutta osoittaa samalla esimiehen kiinnostusta työntekijän työtä kohtaan. Töiden mittaaminen ja oikean palautteen saaminen lisäävät työmotivaatiota, kun johtajan asettamien tavoitteiden ja välietappien täyttymistä mitataan ja arvioidaan työntekijäkohtaisesti. Rakentava 3–4/2018 HR viesti 63