HR viesti 3+4/2018 - Page 62

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. ONNELLISET PAVUT KERTOVAT KAHVIN MATKASTA PENSAASTA KUPPIIN Paulig tekee työtä kahvin valoisan tulevaisuuden puolesta ja avaa kahvituotannon eri vaiheet pensaasta kuppiin Onnelli- set pavut -tarinan kautta. Pauligin tavoitteena on tehdä maa- ilman parasta kahvia ja yritys uskoo, että se syntyy vain laa- dukkaista, maukkaista ja onnellisen tuotantoketjun läpi kul- keneista kahvipavuista. Onnelliset pavut ‑viestintään liittyvien mate­riaalien avulla Paulig-kahvia tarjoavat toimistot voivat ker- toa omalle henkilökunnalleen ja vierailleen, että heidän tarjoa­ Tarjoamalla vastuullisesti tuotettua kahvia yritys viestii myös omista arvoistaan. mansa kahvi on vastuullisesti tuotettua läpi koko ketjun alku- Paulig paahtaa noin joka sadannen maailmassa tuotetun perämaasta kuppiin asti. Toimistot saavat käyttöönsä pöytä­ kahvipavun, mikä tarkoittaa noin 60 miljoonaa kiloa kahvia standeja ja tarroja laitettavaksi kahvihuoneisiin ja -laitteisiin. vuodessa. Yrityksen toimilla on merkitystä kahvialalla. P ­ aulig ”Alkuperän syvällinen tunteminen on meille tärkeä asia. saavuttaa tämän vuoden loppuun mennessä merkittävän Kahvipapumme ovat lähes aina peräisin pieniltä perheyrityk- tavoitteen: kaikki Pauligin kahvi tulee olemaan vastuulliseksi siltä, joiden uhkana ovat monet asiat, kuten ilmastonmuutos ja varmennettua eli vastuullisten kumppanuusohjelmien kautta riittävän toimeentulon puute. Lähdemme siitä, että kahvinvilje- hankittua tai vastuullisesti sertifioitua. n lijän on pystyttävä elättäm