HR viesti 3+4/2018 - Page 59

”Jokainen on oman työnsä asiantuntija, ja olisi hölmöä olla hyödyntämättä työyhteisön potentiaalia. Osallistaminen on paras tapa innostaa ihmiset luomaan muutosta ja määrittää organisaation tapa olla monitilassa. Sen avulla sitoutuminen lisääntyy ja vastarinta vähenee”, Tukiainen sanoo. Tavoitekuvasta uuteen tilaan Pitkälle organisaation tulevaisuuteen vaikuttavan toimitilamuutok- sen menestyksekkäässä maaliin viemisessä aikataulu, budjetti, vastuut ja yhteistyökumppanit ovat ratkaisevassa asemassa. ”Tilamuutokselle tulisi varata aikaa kahdesta kolmeen vuo- teen. Budjetin joustovaran ennakointi on tärkeää, ja kun pää- Peabin liiketoimintajohtaja Peter Lindeberg. töksentekoon liittyvät vastuut ovat selkeät, vältetään turhat vii- modernin toimitilan työntekoa inspiroivana ja arjen hyvinvoin- veet”, Tukiainen neuvoo. tia lisäävänä palvelukonseptina. ”Hyvät yhteistyökumppanit ovat voimavara, jotka mah- ”Luontevia kohtaamispaikkoja rakentamalla parannetaan dollistavat organisaation ydinbisneksen jatkumisen häiriöttä organisaation sisäistä vuorovaikutusta. Työntekijän myös muutoksen aikana. Tilojen tarjoajat, sisustusarkkitehdit ja hyvinvoinnin edistäminen lisää tuottavuutta, vahvistaa brändiä muutos­fasilitoijat kannattaa ottaa mukaan prosessiin jo varhai- ja lisää yrityksen houkuttelevuutta työntekijämarkkinoilla.” sessa vaiheessa. Ammattilaisten apu vähentää muutokseen liit- Moderni työympäristö on muutakin kuin tilaratkaisuja, tyvää pelkoa ja tuskaa”, muutosvalmentaja vinkkaa. Jatkuva ja avoin viestintä, pilotointi ja välivoittojen juhlistaminen tukevat prosessia läpi toteutuksen. ”Muutos on digitalisaatiota ja ergonomiaa. Peabin toteuttamissa Business Gardeneissa palvelut tukevat työn ja arjen yhteensovittamista. ”Yrityksille tarjottavien palvelujen lisäksi yrityspuistossa aina itseään suurempi mahdollisuus. Se on kuuntelemista, on käyttäjilleen vaatepesula- ja postituspalvelut. Myös auton keskustelemista ja yhdessä asioiden eteenpäin viemistä”, voi jättää pesuun, huoltoon tai katsastukseen, ja Jopot ovat Tukiainen kiteyttää. vuokralaisten käytössä työpäivän aikana”, Lindeberg antaa esimerkkejä. Luontevia kohtaamispaikkoja ja helppoa arkea Pitäjänmäkeen vuonna 2016 valmistunut Ultimes Maaretta Tukiaisen yrityksen, Moodit Oy:n, kanssa yhteis- Business Garden laajenee kuuteen rakennukseen ja palvelee työtä tekevän Peabin liiketoimintajohtaja Peter Lindeberg näkee valmistuttuaan noin 3 000 työntekijää. n Maaretta Tukiainen antoi välineitä onnistuneeseen tilamuutosprosessiin aamiaisseminaarissa Business Gardenissa. 3–4/2018 HR viesti 59